Bestuur van corsoclub Buren Vlnr: Diana van Oort secr., Ayse van den Berg voorzitter, Hans Stap bestuurslid, Cees van Ooijen bestuurslid en Peter Cardol penningmeester          (foto: Cees Hoogteyling)
Bestuur van corsoclub Buren Vlnr: Diana van Oort secr., Ayse van den Berg voorzitter, Hans Stap bestuurslid, Cees van Ooijen bestuurslid en Peter Cardol penningmeester (foto: Cees Hoogteyling) (Foto: )

Iedere verandering geeft discussie

Ook na het 58e corso van september met zijn vele veranderingen blijft dit evenement staan als een huis. Daarover is het bestuur van de corsoclub Buren het unaniem eens. De vernieuwingen zijn een uitdaging, omdat alle corsoverenigingen instemmen met de nieuwe opzet en de schouders er onder zetten, komt het goed. Buren richt het vizier op de toekomst.

Door Cees Hoogteyling

Buren - Voorzitter corso Buren Ayse van den Berg: "Er zijn het laatste jaar veel knopen door gehakt en beslissingen genomen die ertoe moeten bijdragen dat het corso ook na dit jaar gewoon doorgaat. We hebben naar elkaar leren luisteren. De corsobesturen hadden vroeger het gevoel dat de bouwers werden ondergewaardeerd. De grootste verandering is dat we begrip voor elkaar hebben. Als verenigingen voelen we ons door Vierstromenland meer gewaardeerd. De verhoudingen onderling zijn daardoor versterkt. We zijn naar elkaar toegegroeid, dat merken we nu bij de vernieuwingen. We zitten op één lijn." Daar is het bestuur van Buren het helemaal mee eens. Hans Stap, de senior van het bestuur, werkt al 48 jaar mee aan de Burense wagens en zit decennialang in het bestuur, vertelt over de veranderingen uit het verleden. Die zijn de bouwers steeds weer te boven gekomen en voor hem is het duidelijk dat ook na de 58e editie het corso niet zal verdwijnen. Penningmeester Peter Cardol: "Ik begrijp dat er financieel iets gedaan moet worden. Daarvoor zijn de entreegelden heringevoerd. Als de corsoverenigingen geen- of minder startgeld gaan ontvangen, dan kunnen zij geen wagens meer bouwen. De inkomsten van de entreegelden zijn reeds in de begroting van Vierstromenland opgenomen. Het weer is een belangrijke speler." Voor Buren zijn de onderlinge contacten belangrijk. Wat niet goed is, moet voor Buren bespreekbaar zijn. De verenigingen en het bestuur van Vierstromenland hebben hierin de grootste vernieuwing al doorstaan. Lasser Cees van Ooijen: "De corsobouwers, leggen zelf de lat steeds hoger. Dat maakt het wel moeilijker. We bouwen naast elkaar en we helpen elkaar daar waar dat nodig is." Het wil zeker niet zeggen dat het bestuur van Buren er gemakkelijk over denkt. Naast dat ze zich zorgen maken over het steeds duurder worden van de producten, zien ze ook dat de vergrijzing van de plakkers toe begint te slaan. "We moeten in de toekomst zeker de jeugd meer bij het bouwen zien te betrekken", vindt secretaris Diana van Oort. Lasser Van Ooijen: "Iedere corsoclub kan naast plakkers ook jonge lassers gebruiken. Dus mensen ga eens kijken bij de wagenbouwers in uw plaats."

Meer berichten