Extra maatregelen tijdens Fruitcorso weekend

Nu de politie heeft aangekondigd dit weekend mogelijk te gaan staken, heeft de gemeente zich voorbereid op extra maatregelen tijdens het fruitcorsoweekend. Zo zet de gemeente extra BOA's van Avri Toezicht en Handhaving in en komen er extra beveiligers op de horecapleinen (Plein en Korenbeursplein).

Tiel - Als de politiestaking dit weekend doorgaat, is er geen politiecapaciteit beschikbaar voor de evenementen Fruitcorso en corsobraderie. Ook het toezicht in het centrum, de horecadiensten op vrijdag- en zaterdagnacht, komen door de staking in het geding. Daarom heeft de burgemeester besloten extra toezicht en handhaving in te zetten en beveiligers in te huren voor de horecapleinen. De politie geeft aan dat noodhulp er sowieso, los van de acties, altijd zal zijn.

Burgemeester Hans Beenakker: "Het mag niet gebeuren dat door de aangekondigde politieacties het jaarlijkse corsoweekend in gevaar komt. Met de extra ingehuurde inzet en de toezegging van de politie om wel te reageren op spoedmeldingen, komt wat mij betreft de veiligheid niet in het geding. Het corsoweekend kan dan ook gewoon doorgaan. Dat is goed nieuws voor alle vrijwilligers die zich het hele jaar inzetten om van deze evenementen weer een spektakel te maken."

Meer berichten