Begroting gemeente Buren: leefbaarheidsbudget per kern

De gemeente Buren is financieel gezond. De begroting voor 2019 en de drie jaren daarna is sluitend. Dat betekent dat uitgaven en inkomsten in balans zijn. Er zijn voldoende reserves om tegenvallers op te vangen en er is financiële ruimte voor nieuwe activiteiten.

Maurik - "Ik ben ontzettend blij met de begroting die we presenteren. De kernwoorden in ons coalitieakkoord zijn: samen, pro actief en kerngericht. Dat zie je terug in de begroting. We ontwikkelen een aantal visies en richten processen in. Daarmee ligt er een goede basis om de jaren daarna onze ambities waar te maken", zegt wethouder Sietske Klein de Jong.

Een concreet voorbeeld van de uitwerking van de ambities van het college is de visie op kerngericht werken. Alle kernen zijn uniek en verschil mag er zijn. In 2019 kijkt de gemeente samen met inwoners welke behoeftes er zijn in hun kern. Gelijktijdig start er een pilot in drie kernen waarin de gemeente gaat werken met kernteams op locatie. Ook komt er in 2019 een leefbaarheidsbudget per kern.

Meer berichten