Eerst de warming up en dan lopen
Eerst de warming up en dan lopen (Foto: Theo van Dam)

Veel fakkels en verlichting bij Papklokmarathon

[CULEMBORG] Zoals bekend luidt elke avond om 21.55 uur de papklok, die van oudsher aangeeft dat de poorten in Culemborg bijna sluiten, en het tijd is om naar bed te gaan. Zaterdag werd in dit kader de eerste Papklok Marathon georganiseerd.

Het was de bedoeling dat deelnemers op een parcours van 2 kilometer rondjes liepen tot het moment dat de papklok luidde. Om 19 uur was de eerste start, maar het meest spectaculaire was vanaf 20.30 uur. Toen mochten de deelnemers zich versieren met allerlei lampjes en zo hun ronden lopen en dat werd zeker een mooi gezicht in de duisternis. Zeker toen de lopers fakkels kregen van de organisatie. Toen werd het nog een feestelijker gezicht. Ieder half uur werd een groep weggeschoten tot aan het luiden van de papklok toen kwamen de deelnemers die nog liepen via de Binnenpoort de Markt op om daar te finishen.

De deelnemers liepen het volgende parcours in rondjes van 2 km via de Markt, Tollenstraat, Havendijk, Kleine Buitenom, Westersingel, 't Jach, Prijssestraat, Varkensmarkt, naar de Markt.

Een dj zorgde voor de feestelijke muziek, die nog feestelijker werd toen de papklok luidde en alle deelnemers zich op de Markt verzameld hadden. Voor de toeschouwers op de Markt, konden tijdens het loopevenement de historische markt bekijken.

Meer berichten