Spoorsingel in Tiel-Oost: droger en mooier

Maandag 15 oktober startte aannemer Heijmans in opdracht van Waterschap Rivierenland met de realisatie van de Spoorsingel. De Spoorsingel is één van de grootste maatregelen uit het programma 'Tiel-Oost droger en mooier', dat de gemeente Tiel en Waterschap Rivierenland in 2010 met elkaar hebben opgezet.

Tiel - In het programma werken waterschap en gemeente samen met inwoners aan een aantrekkelijke en leefbare wijk, waarin 'leven met water' nu en in de toekomst werkelijkheid is.

Extra ruimte voor water

De Spoorsingel zorgt voor extra waterberging in het oppervlaktewatersysteem van Tiel-Oost. In een dicht bebouwd stedelijk gebied wordt meer dan een halve hectare water toegevoegd. Naast waterberging is er ook ruimte voor wandelen, spelen en natuur! Het ontwerp van de singel is samen met aanwonenden opgesteld. De Spoorsingel wordt aangesloten op het bestaande watersysteem door een verbinding met de vijver van het waterschapskantoor. Om een ruime en goed stromende verbinding te krijgen wordt de bestaande duiker onder de Laan van Westroyen vergroot. Zo kan de spoorsingel optimaal water bergen.

Planning

De werkzaamheden zijn gestart op maandag 15 oktober en zijn uiterlijk 28 februari 2019 gereed.

Meer berichten