Nieuwe tarieven afvalstoffenheffing bekend

Vanaf 2019 betalen inwoners van de Avri-gemeenten per huisaansluiting 169 euro voor het vaste tarief en 1 euro per 30 liter restafval die zij aanbieden in minicontainers en ondergrondse containers.

Tiel - Per huisaansluiting bedraagt de totale afvalstoffenheffing gemiddeld 204 euro per jaar. Dat gemiddelde is gebaseerd op verbeterde afvalscheiding door inwoners in 2019, waardoor minder restafval hoeft te worden weggebracht. Het bestuur van Avri koos voor deze tariefstelling om rekening te houden met inwoners die dat door omstandigheden (nog) niet goed kunnen. In de toekomst zal het variabele tarief stijgen waardoor goed scheiden extra beloond wordt.

Vanaf 2019 brengen de meeste inwoners hun restafval naar ondergrondse containers. Met dit systeem halveert het restafval, is de ervaring in andere gemeenten. Het blijkt dat inwoners namelijk veel beter opletten bij wat zij bij het restafval doen. Als Rivierenlanders al hun blik scheiden, scheelt dit op jaarbasis gemiddeld 4,6 kilogram restafval per persoon.

Meer berichten