Foto:

Gelukscongres: Aantal gelukkige Tielenaren mag omhoog

Gemeente Tiel organiseert op 28 maart volgend jaar een gelukscongres onder de titel Pluk het Geluk. Op dinsdag 30 oktober jongstleden was er in een redelijk volle raadszaal vast een lunchbijeenkomst met een lezing om inspiratie op te doen over dit thema.

Door Marjon de Lange

Tiel - Uit jarenlang onderzoek en vele verschillende metingen is gebleken dat 86,7 procent van de Tielenaren zichzelf gelukkig acht. Op zich geen slechte score, maar wel in vergelijking met het landelijk gemiddelde dat op 87.5 procent ligt waaruit dan wel weer blijkt dat in de grote steden het leven minder gelukkig is. Rotterdam scoort bijvoorbeeld slechts 81 procent. Veel Nederlanders geven zichzelf een 8 op de geluksschaal van 0 tot 10. Maar het is wel zo dat 1,5 miljoen mensen in ons land zijn of haar leven een onvoldoende geeft.

Tijd om er wat aan te doen. Tiel wil als gemeente graag bijdragen aan het welbevinden van de bewoners. Zij namen bureau EHERO van de Erasmus Universiteit uit Rotterdam in de arm (Erasmus Happiness Economics Research Organisation - red.). Geluk voor inwoners is immers van belang voor de maatschappij, gelukkige burgers blijken gezonder én leven langer. Tijdens de inspiratiebijeenkomst werd uitgelegd wat onder het begrip geluk verstaan wordt en wat voor verschillende soorten geluk er zijn, zoals geluk op de werkvloer, buiten de organisatie en voor inwoners. Er was (gelukkig) ook volop ruimte voor de aanwezigen om hun mening te geven. Volgens EHERO is geluk gelijk aan "kwaliteit van leven" en de reden dat het gemeten wordt is om te kijken of je het verbeteren kan.

Geluk blijkt een persoonlijk iets. Hoewel alle aanwezigen in de raadszaal het er over eens zijn dat inkomen tot meer geluk lijdt, blijkt ook uit onderzoek dat meer geluk weer tot meer inkomen leidt. Niet iedereen kan het 100 procent naar de zin gemaakt worden, het zal misschien niet lukken mensen die zichzelf nu een 8 geven naar een 9 toe te leiden, maar iedereen die nu een 5 scoort en straks een 6 of een 7 is toch mooi meegenomen. Er wordt in ieder geval in Tiel actief over nagedacht hoe mensen geholpen kunnen worden die bijvoorbeeld door een beperking van middelen hun eigen keuzes niet kunnen maken.

Aan het einde van de bijeenkomst werden de Tielse Wijkregiseurs voorgesteld. Zij gaan zich onder andere samen met mevrouw Ilse Schuring van de Gemeente actief inzetten voor de organisatie van het gelukscongres volgend voorjaar. De thema's daarvan zijn geld, taal en gezondheid.

Meer berichten