In hoger beroep tegen zorgaanbieder

De gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Tiel leggen zich niet neer bij de uitspraak van de rechtbank in de zaak tegen de bestuurder van voormalig zorgaanbieder Job Lanceer. De gemeenten gaan in hoger beroep.

Tiel - De gemeenten zijn van mening dat de zorgaanbieder niet de zorg en ondersteuning heeft geleverd die hij contractueel verplicht was te leveren. Hierdoor hebben cliënten niet de zorg en ondersteuning gekregen waarvoor zij geïndiceerd waren. De gemeenten gaan in hoger beroep om alsnog vast te stellen dat de bestuurder van de zorgaanbieder zich onrechtmatig heeft gedragen en verplicht is de schade die gemeenten daardoor hebben geleden te vergoeden. Aan de vorderingen ligt een uitgebreid dossier ten grondslag. Dat bestaat uit vernietigende rapporten waaruit blijkt dat Job Lanceer niet voldeed aan de (wettelijke) eisen en randvoorwaarden voor het leveren van verantwoorde en veilige zorg. En ook uit belastende verklaringen van cliënten en medewerkers en informatie over onjuiste declaraties. De gemeenten zijn in tegenstelling tot de rechtbank van mening dat op basis van deze documenten en gegevens tot een veroordeling van de bestuurder moet worden gekomen.

Meer berichten