Hoop voor Maartenskerk?

Voor komende zomer wordt duidelijk op welke manier de Sint Maartenskerk behouden kan blijven voor Tiel. De Protestantse Gemeente Tiel (PGT) heeft in de afgelopen periode diverse mogelijkheden onderzocht voor herbestemming en een betere exploitatie van het gebouw. Hierbij zijn echter weinig kansrijke initiatieven ontstaan. Dit is zorgwekkend.

Tiel - Voor het onderzoek naar herbestemming en een betere exploitatie van het gebouw heeft de PGT onder andere samengewerkt met Onderzoeksbureau Berenschot en de Stichting Oude Gelderse Kerken. Naast deze en tal van andere initiatieven hebben ook enkele brainstormsessies plaatsgevonden om de Tielse gemeenschap te betrekken.

Geert-Jan van der Sangen gaat het komende halfjaar een plan maken voor een gezonde exploitatie van de Sint Maartenskerk. Van der Sangen, die tevens ambassadeur van Trots op Tiel is, ziet nu juist wél mogelijkheden voor divers gebruik van de Sint Maartenskerk. Volgens hem moet deze monumentale kerk voor verschillende doeleinden en door verschillende groeperingen worden gebruikt. Maar wel met één verhaal en één gezicht naar buiten.

Wilt u zelf betrokken raken? Geert-Jan@pursangenpartners.nl

Meer berichten