Gemeente Tiel nadert Armoedepact

Gemeente Tiel heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan armoedebestrijding. Dit heeft geleid tot het Tielse armoedepact dat binnenkort ondertekend kan worden. Het kreeg de toepasselijke naam: Van Armoede naar Beter.

Door Marjon de Lange

Tiel - Aanvankelijk liet de gemeente een onderzoek uitvoeren naar vroegsignalering en schuldhulpverlening. Al spoedig bleek dat er onder alle partijen die met deze problematiek te maken hebben een grote vraag was om meer kennis van elkaars werk en samenwerking. De gemeente begon met het organiseren van brede bijeenkomsten waarbij soms wel 100 belangstellenden uit sociale werkvlak van Tiel aanwezig waren, vertegenwoordigers van professionele en vrijwilligersorganisaties.

Kennismaken

Aan de hand van thema's hebben de partijen kennis met elkaar gemaakt én werd nader op de problematiek ingegaan. Zo werd er bijvoorbeeld gesproken over de voedselbank, laaggeletterdheid en armoede en gezondheid. Er was zelfs een ervaringsdeskundige als spreker bereid gevonden. Al spoedig bleek dat er in Tiel veel initiatieven zijn maar dat zij elkaar niet weten te bereiken en nog sterker, degene met de hulpvraag weet ze vaak ook niet te bereiken.

Werkgroep

Op de achtergrond was een kleinere initiatief-groep met vertegenwoordigers uit een aantal maatschappelijke organisaties voortdurend actief en onder regie van mevrouw Josje Doornbosch van Gemeente Tiel hebben die inspanningen inmiddels geleid tot een armoedepact. "Van Armoede naar Beter", toepasselijk omdat het vaak een moeilijke en eenzame weg is.

Samenwerking

Op 16 april gaat het Armoedepact ondertekend worden, in de Tielse raadszaal. Alle organisaties die eerder in beeld waren hebben inmiddels een uitgewerkt exemplaar van het pact ontvangen met het verzoek hun organisatie er aan toe te voegen en vooral in het kort bekend te maken waar de organisatie voor staat en wat deze betekenen kan in het kader van armoedebestrijding, compleet met contactgegevens.

Naslagwerk

Het armoedepact is straks een naslagwerk maar ook een verbond van de organisaties. Om het onderwerp actueel te houden blijft de gemeente de komende jaren één tot twee maal per jaar bijeenkomsten voor alle betrokken partijen organiseren. Een initiatief als dit kan echt niet alleen door een gemeente gedragen worden. Het is noodzakelijk dat alle andere organisaties bij elkaar in beeld blijven en van elkaars bestaan op de hoogte zijn. Ook wordt er een nieuwsbrief aan hen verstuurd. Organisaties die nog niet in beeld zijn worden uitgenodigd te reageren, tips en adviezen zijn ook welkom.

armoedepact@tiel.nl

Meer berichten