De vrijwilligers aan het werk langs het water.
De vrijwilligers aan het werk langs het water. (Foto: Bettina Verweij)

NLdoet 2019 in het Jeroen Severs Plantsoen

In het kader van NLdoet werd op zaterdag 16 maart voor de eerste keer, door Stichting Dorpsfair, een actie gehouden voor het `Jeroen Severs Plantsoen` in Zoelmond.

Zoelmond - Onder het motto `Zoelmond in aktie` werd het plantsoen, langs het water, voorzien van extra planten in de besnoeiing en werd het plantsoen ontdaan van onkruid. Zelfs het schelpenpad werd onkruidvrij gemaakt. Met dank aan alle vrijwilligers (aanwezig van 4 tot 80 jaar), NLdoet, de gemeente Buren en De Graaf Bloemen, die dit alles mogelijk hebben gemaakt.

Meer berichten