De jubilarissen
De jubilarissen (Foto: Thea smits)

Uitvoering Harmonie Soelen

Zaterdag 16 maart heeft Harmonie 'Soelen' haar jaarlijkse uitvoering gehouden.

Zoelen - De muzikale avond kon rekenen op een goed gevulde zaal van dorpshuis 'De Oude School' in Zoelen. Het luisterend publiek kon genieten van een gevarieerd programma wat door de drumband o.l.v. Vincent Knaven en het orkest, o.l.v. Hans Jagtenberg, gebracht werd. Tijdens deze uitvoering werden 4 leden gehuldigd, die samen 127,5 jaar lid zijn van Harmonie 'Soelen'. Elin Huigen is 12,5 jaar lid, Ronald den Boer 30 jaar lid, Gert van Deick 35 jaar lid en Roel Schimmel werd gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap. Daarnaast werd Roel, als blijk van waardering voor zijn enorme inzet en vele werk , benoemd tot erelid van de vereniging.

Meer berichten