Incasso onderhoudskosten begraafplaats Ochten

De beheerder van de Begraafplaats van de Hervormde gemeente aan de Liniestraat te Ochten maakt bekend, dat hij bij rechthebbenden en belanghebbenden, die voor deze betaalmethode een machtiging hebben afgegeven, de incasso voor de jaarlijkse kosten van algemeen onderhoud op of omstreeks 27 maart 2019 zal uitvoeren.

Ochten - De incasso zal plaatsvinden met de omschrijving: “Algemeen onderhoud begraafplaats Ochten 2019” met Incassant ID: NL55ZZZ302584824060

De beheerder verzoekt rechthebbenden en belanghebbenden van een graf op bovengenoemde begraafplaats, die het afgelopen jaar zijn verhuisd of waar tussen nabestaanden een wijziging van rechthebbende of belanghebbende heeft plaats gevonden en wat respectievelijk nog niet is doorgegeven of aangevraagd, dat binnen één jaar na de wijziging alsnog te doen.

Het niet tijdig doorgeven of aanvragen kan gevolgen hebben voor het grafrecht. Op de website www.hervormdochten.nl/begraafplaats kunt u meer informatie over de begraafplaats inzien.

Vragen en/of wijzigingen graag via e-mailadres: begraafplaats@hervormdochten.nl.

Meer berichten