Het Stadsklooster is benieuwd naar welke bijzondere relikwieën thuis een plekje hebben, al of niet op zolder, en de persoonlijke verhalen.
Het Stadsklooster is benieuwd naar welke bijzondere relikwieën thuis een plekje hebben, al of niet op zolder, en de persoonlijke verhalen. (Foto: nb)

Welke bijzondere relikwieën hebben thuis bij u een plekje?

Heeft u voorwerpen thuis die het Paasverhaal verbeelden? Wilt u die een tijdje uitlenen? Meld u dan aan voor de expositie ‘Culemborgers en Pasen’ georganiseerd door Stadsklooster Culemborg.

Culemborg - Het Stadsklooster is benieuwd naar welke bijzondere relikwieën thuis een plekje hebben, al of niet op zolder, en de (persoonlijke) verhalen van Culemborgers over Pasen.

Dit als vervolg op de succesvolle kerstexpositie met kerststallen waar vele Culemborgers aan deelnamen en naar kwamen kijken.

Verbeelding

Net zoals de kerstverhalen zijn ook de paasverhalen verbeeld in schilderijen, houtsnijwerk, textiel, sieraden of iconen.

Te denken valt aan afbeeldingen van Palmpasen (Christus op een ezel die Jeruzalem binnenrijdt), de lijdende Christus (zoals Christus op de koude steen of aan het kruis), de pieta (de dode Christus), het laatste Avondmaal of beelden van de Verrezen Christus.

Aanmeldingen

Het paasfeest valt dit jaar op 21 en 22 april. De bedoeling is dat de expositie van half april tot half mei te zien is in de Oud Katholieke kerk.

Heeft u voorwerpen thuis die verwijzen naar Palmpasen, de Goede Week of Pasen en vindt u het leuk om deze enige tijd, circa vier weken uit te lenen voor de expositie?

Dan kunt u zich aanmelden bij Pastor Frank van Duivenvoorde via email: pastor.okkc@gmail.com of langsbrengen tijdens de openingsuren van de Oud-Katholieke kerk aan de Varkensmarkt op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur, zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur of zondagmorgen na de dienst die is van 10.00 tot 11.30 uur.

Meer informatie

Stadsklooster Culemborg is een samenwerkingsverband van kerken en andere organisaties in Culemborg die activiteiten aanbieden op het gebied van zingeving, spiritualiteit, kunst, muziek, cultuur, geloof en levensbeschouwing. Kijk voor meer informatie op Facebook.

Voor vragen mail naar Pastor Frank van Duivenvoorde pastor.okkc@gmail.com.

Meer berichten