Lek en Linge is blij met de aanmoedigingscheque van de gemeente Culemborg. (Foto: William Hoogteyling)
Lek en Linge is blij met de aanmoedigingscheque van de gemeente Culemborg. (Foto: William Hoogteyling) (Foto: William Hoogteyling)

Samenwerken aan een schone, hele en veilige schoolomgeving

Zwerfafval, vandalisme en andere ongeregeldheden in de omgeving van schoolgebouwen zijn een groot probleem. De sleutel tot de oplossing ligt bij een goede samenwerking, stellen schoolgemeenschap Lek en Linge, de gemeente Culemborg en bewonersvereniging EVA-Lanxmeer. Met de ondertekening van het convenant ‘Schoolomgeving schoon, heel en veilig’ legden de drie partijen de basis voor een gezamenlijke aanpak.

Culemborg - “We kunnen de overlast alleen in samenwerking en goed overleg aanpakken,” vertelt Monique Röben, directeur bedrijfsvoering van Lek en Linge. “Natuurlijk is de grootste rol weggelegd voor onze leerlingen, want zij zijn de voornaamste veroorzakers. Hun actieve bijdrage is dan ook één van de speerpunten van het plan van aanpak, bijvoorbeeld in de vorm van wekelijkse opruimacties.”

Een andere pijler van het convenant is het signaleren van afval en schades. “Met vaste contactmomenten en korte lijnen tussen de betrokken partijen bewaken we de voortgang en streven we samen naar een snelle oplossing van problemen. Om deze samenwerking kracht bij te zetten heeft de gemeente Culemborg vandaag duizend euro ter beschikking gesteld. We gaan dit bedrag gebruiken voor de verbetering van de schoolomgeving.”

Expeditie Zwerfafval

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Wat niet op de grond belandt, hoeft niet te worden opgeruimd. Initiatieven zoals het onderzoeksproject Expeditie Zwerfafval maken scholieren bewust van hun eigen verantwoordelijkheid. Leerlingen van havo 4 verrichtten in groepsverband onderzoek voor een opdrachtgever rondom de thema’s zwerfafval en plastic soep.

Na een introductieles door gastdocent Grietje Holleman gingen de leerlingen aan de slag met het maken van een onderzoeksopzet, veldwerk en het zoeken van antwoorden op hun deel- en hoofdvragen.

Ook bedachten zij manieren om de hoeveelheid zwerfafval te beperken, zoals extra opvallende afvalbakken en een beloningssysteem. Voorafgaand aan de ondertekening van het convenant presenteerden zij de resultaten aan hun opdrachtgevers.

Expeditie Zwerfafval is een initiatief van Grietje Holleman en Lonneke Crusio. “Met betekenisvol en activerend onderwijs willen we zoveel mogelijk jongeren informeren over de oorzaken en gevolgen van zwerfafval en plastic soep. Leerlingen krijgen concrete tips om hun eigen gedrag te verduurzamen”, aldus Grietje Holleman.

Meer berichten