Trots op de toekenning van VVE locatie
Trots op de toekenning van VVE locatie (Foto: Eigen foto)

SKLM: Trots op de toekenning van VVE locatie

''Met trots kunnen wij zeggen dat de speelleergroepen van SKLM vanaf 1 mei na veel inspanning in de kwaliteitsverbetering, VVE locatie is.'' VVE staat voor Voor en Vroegschoolseschoolse Educatie oftewel van de peuteropvang tot en met groep 2 een goed aanbod voor kinderen, zodat ze zonder achterstand in groep 3 kunnen starten. Er ontstaat hierdoor een doorlopende leer- en ontwikkellijn met het consultatiebureaus en de scholen.

Lienden - Om te mogen werken als VVE locatie moet je aan strengere eisen voldoen dan een locatie die geen VVE biedt.

Naast dit extra aanbod voor alle kinderen biedt een VVE locatie doormiddel van ondersteuning vanuit de gemeente één gratis ochtend extra opvang voor kinderen die via het consultatiebureau een VVE indicatie hebben gekregen. Vanaf 2020 zijn dit zelfs twee gratis ochtenden. Dit alles door een wetswijzing die in 2020 van kracht gaat.

Met ingang van 1 september 2019 opent in Lienden ook een speelleergroep. De kinderen die tot op heden speelleergroep gevolgd hebben zijn altijd samen met de peuters van de dagopvang opgevangen. Na de grote vakantie is dit verleden tijd. De speelleergroep wordt een apart onderdeel van locatie Lienden. Naast dagopvang groepen Klimop, Rupsen en de BSO groepen Vlindertuin en Bloementuin is er straks ook de Bellefleur, speelleergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden