Faoud Sidali is de nieuwe voorzitter voor Focus '07 hij volgt John Maassen op
Faoud Sidali is de nieuwe voorzitter voor Focus '07 hij volgt John Maassen op (Foto: Theo van Dam)

Fouad Sidali nieuwe voorzitter Focus '07

Door vertrek van een aantal bestuurleden, werd er bij Focus ’07 gezocht naar opvolgers van deze functies. Tijdens de de algemene ledenvergadering (ALV) zorgden de leden voor een groot aantal nieuwe bestuursleden gekozen.

Culemborg - Zelfs zo voor dat er enkele op de reservelijst moesten worden gezet, maar ook voor hen zal er wel een plaatsje worden gevonden in het belangrijke net bij Focus ’07.

Voorzitter John Maassen had zijn zittingsperiode er op zitten. Er moest voor hem een opvolger gevonden worden. Oud-wethouder en raadslid Fouad Sidali stelde zich voor om zijn opvolger te worden. Hij stelde zich tijdens de ledenvergadering voor en met algemene stemmen werd hij aangenomen. Dit gebeurde ook met de volgende nieuwe bestuursleden, zodat Focus ’07 met ingang van 1 juli een nieuw bestuur heeft. Zij zullen dan tijdens een extra ledenvergadering geïnstallerd worden.

Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld: Voorzitter: Fouad Sidali volgt John Maasen op. Penningmeester: John Copier. Secretaris: in gesprek met Daniël Doornik. Het bestuur zal hem voordragen in een extra ALV op 2 juli a.s. Jeugd/dames: Sandra Coenmans volgt Jørgen de Kock op. Technische zaken: vacature. Gesprek met mogelijke kandidaat wordt gepland. Wedstrijd- en Facilitaire zaken: Patrick Barten. Accommodatie: tot 1 januari 2020 John Maassen. Het bestuur is in gesprek met kandidaat om deze rol vanaf 1 januari a.s. in te vullen. Kantine: Berry Vermeeren.

Hiermee zijn bijna alle bestuursfuncties weer ingevuld. De ALV was zeer verheugd en opgelucht dat de onderbezetting van het bestuur is opgelost, waarmee de continuïteit van de vereniging is gegarandeerd. De komende periode zal ook geprobeerd worden om de nog vacante positie van Technische zaken in te vullen.

John Maassen, Jørgen de Kock en Gijs Baars werden bedankt voor bewezen diensten in de afgelopen jaren. John en Jørgen blijven in andere rollen betrokken bij de club. Gijs zal voorlopig afstand nemen.

Tijdens de vergadering werd ook gesproken over de verduurzaamheid van het sportpark. Daarover is de vereniging druk in onderhandeling. De kans bestaat dat in het najaar misschien de verbeteringen op het sportpark zal plaatsvinden zoals zonne-panelen en lid-verlichting. Dit zal de vereniging kosten gaan besparen op het lichtnet en daar streeft de vereniging ook naar om aan de nieuwe milieu-eisen te voldoen.

Meer berichten