Gemeente Buren moet scherpe keuzes maken

Net als alle andere gemeenten in Nederland staat de gemeente Buren financieel gezien voor grote uitdagingen. Wethouder Sietske Klein: "De afgelopen jaren zijn er steeds meer taken op het gebied van jeugd, werk en zorg bij de gemeente komen te liggen, waardoor de kosten steeds blijven stijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van de taken van de Jeugdzorg. De vergoeding die wij krijgen van het Rijk, is niet genoeg om de kosten te dekken".

Maurik - "We willen een gemeente zijn waar je van op aan kunt": zegt Sietske Klein. Dat betekent dat we nu samen met de gemeenteraad scherpe keuzes gaan maken in de uitgaven van onze gemeente. We willen vooruitkijken en samen met de raad nadenken welke keuzes nodig zijn om ervoor te zorgen dat onze inkomsten en uitgaven met elkaar in balans zijn. De prioriteiten en de ambities van de raad zijn daarbij het vertrekpunt.

De gemeenteraad bespreekt op dinsdag 9 juli in een aparte vergadering de financiële stukken. De vastgestelde Kadernota dient als basis voor de (meerjaren)begroting die past bij het toekomstbeeld van de gemeente Buren. In de Kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren. Ook berekent de raad hoeveel dit in grote lijnen gaat kosten.

De Kadernota is online te raadplegen via onze website. De begroting wordt vastgesteld in november van dit jaar.

Meer berichten