Jürgen Schlegel nieuwe voorzitter DOS Sportief

ECK EN WIEL– Jürgen Schlegel is de nieuwe voorzitter van DOS Sportief. Hij volgt Peter van Dijk op, die bijna vier jaar lang leiding gaf aan de populaire club. Wel blijft de oud-voorzitter nog een aantal maanden ’’stand-by’’ om de overgang soepel te laten verlopen.

Gewijzigde werkomstandigheden noopten Van Dijk om zijn functie over te dragen. Tijdens de algemene najaarsvergadering keek hij nog even terug op een periode die hij betitelde als leuk en vooral leerzaam. ’’DOS Sportief is een club waar je trots op kunt zijn. Ik heb er geen moment spijt van gehad en hoop dat alles zo blijft’’.

Bestuurslid Ria de Boer verraste Van Dijk met een boeket bloemen om de waardering voor zijn werk te onderstrepen. Een identieke hulde viel ook penningmeester Maddy Pameijer ten deel. Zij nam na een extra overdragingsperiode officieel afscheid als penningmeester, maar blijft in de functie van webmaster bij DOS Sportief betrokken. In de persoon van Josien de Zeeuw uit Ingen heeft de club sinds kort een nieuwe penningmeester. Zij werd met algemene stemmen verkozen.

Dat laatste gebeurde ook met kersverse voorzitter Jürgen Schlegel, woonachtig in Ommeren. In zijn woonplaats bekleedt hij dezelfde functie bij T&P Sport, maar de vader van twee sportende dochters draagt DOS Sportief een warm hart toe. Met een aanstekelig enthousiasme legde hij de leden uit dat het vooral aankomt op ’’het samen doen’’. Maar ook op transparant handelen en communicatief open zijn. ’’Ik zet mij er in elk geval voor in’’, zo liet hij kernachtig weten. Met algemene stemmen schaarde de vergadering zich achter zijn standpunten.

Luchtkasteel

Bij de inleiding sprak Peter van Dijk zijn waardering uit voor het prachtige Pietenfeest bij DOS Sportief. De scheidende voorzitter verhulde echter niet de negatieve kanten, zoals de terugloop van het ledental. ’’Weliswaar overal merkbaar, maar wel een punt om ons over te beraden’’. Ronduit zwaar teleurgesteld is de totale DOS-gemeenschap over de ontwikkelingen rond de nieuwe sporthal. Van Dijk sprak zelfs van een luchtkasteel. Clubcoach Cees van Cuijlenburg vulde aan, dat het politieke draagvlak ernstig is verstoord door gebrek aan kennis en betekenis van de binnensport. In zijn ogen dient DOS Sportief zich te oriënteren op alternatieven.

De vergadering stelde de begroting voor het jaar 2020 vast met een klein tekort. Het vrijwel geheel nieuwe bestuur zoekt nu in eerste instantie naar iemand die het secretariaat kan beheren. In dit geval gaat het om een functie met relatief beperkte werkzaamheden, omdat belangrijke onderdelen al intern zijn ondergebracht. Nieuwe algemene bestuursleden zijn ook welkom. De algemene ledenvergaderingen voor 2020 werden vastgesteld op 25 maart (voorjaar) en 18 november (najaar).

De club houdt op vrijdag 20 december een show, terwijl op zaterdag 21 december de selectie de traditionele kerstballenwedstrijd afwerkt. Evenementen die allemaal plaatsvinden in de sportzaal aan de Hellenbergstraat. Bijzonderheden worden later bekend gemaakt.

Bij foto’s:

• Peter van Dijk draagt na vier jaar de voorzittershamer over aan Jürgen Schlegel, de nieuwe voorzitter van DOS Sportief.
• Namens de vereniging doet bestuurslid Ria de Boer voorzitter Peter van Dijk uitgeleide met een boeket bloemen.
• Penningmeester Maddy Pameijer draagt haar functie na een extra termijn officieel over aan Josien de Zeeuw. Na een bloemenhulde klinkt een warm applaus voor het scheidende bestuurslid.
• Kersverse voorzitter Jürgen Schlegel: ’’We moeten het samen doen’’.

FOTO’S: CEES VAN CUIJLENBURG

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden