De tweede kleutergroep is een feit.
De tweede kleutergroep is een feit. (Foto: Bettine Huibers)

Basisschool De Sterappel in de lift

Sinds 1 augustus is De Sterappel volop in beweging en ontwikkeling.

Zo heeft het team een intensieve training gevolgd waarbij zij zich hebben verdiept in de principes van de Kanjertraining. De komende jaren zullen zij zich hierin verder bekwamen.

De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag.

De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het kind het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom, een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat.

De Sterappel wil zich ontwikkelen tot een gecertificeerde ”Kanjerschool” en met deze eerste training is men hard op weg.

Er is veel meer rust binnen de school en de sfeer is in korte tijd aanzienlijk verbeterd. Ouders geven dit ook terug en zijn steeds meer te vinden in en om de school. Ze helpen met het bijhouden van de tuin en het plein, het snijden van het schoolfruit en het lezen in de groepen. Deze positieve ontwikkelingen zorgen voor goede reclame en hebben er mede voor gezorgd dat op 6 januari een tweede kleutergroep van start is gegaan.

Het aantal aanmeldingen tot aan de zomervakantie is groot, maar doordat er nu al een extra kleutergroep met fulltime juf is gestart, kunnen zij al deze kinderen een plekje geven en hun het onderwijs bieden dat zij nodig hebben.

Is uw interesse gewekt en wilt u een vrijblijvend gesprek en rondleiding? Neem gerust contact op met het team van De Sterappel (0344-604022)

Meer berichten