WW daalt al vijf jaar op rij in Gelderland

Gelderland sloot 2019 af met bijna 4.700 WW-uitkeringen minder dan waarmee het jaar begon. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen voor het vijfde jaar op rij in Gelderland. De daling in Gelderland was in die jaren steeds sterker dan gemiddeld in Nederland. Het tempo van de daling neemt wel af. Dat geldt ook voor de afzonderlijke Gelderse arbeidsmarktregio's. Voor 2020 verwacht UWV in Gelderland een stabilisatie van het aantal WW-uitkeringen op het lage niveau van nu.

Minder WW-uitkeringen in 2019

Eind 2019 verstrekte UWV in Gelderland 23.918 WW-uitkeringen. Dit zijn er 4.677 minder dan eind 2018 en betekent een daling van 16,4%. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen minder sterk met 15%. Binnen Gelderland noteerde de Achterhoek de sterkste daling (-19,9%) en de arbeidsmarktregio FoodValley de minst sterke daling (-11,7%)

In Gelderland was 2019 het vijfde jaar op rij waarin het aantal WW-uitkeringen afnam. Hierdoor is ook het WW-percentage gedaald, dat is het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking. Eind 2019 was het WW-percentage in Gelderland 2,2%. Dat is laag, en is ook lager dan het landelijk gemiddelde van 2,4%. Tussen de Gelderse arbeidsmarktregio's lopen de WW-percentages uiteen van 2,5% in Midden-Gelderland tot 1,8% in FoodValley.

Verwachting 2020: aantal WW-uitkeringen blijft laag

Begin vorig jaar maakte UWV per arbeidsmarktregio prognoses voor het aantal WW-uitkeringen in 2019 en 2020. In de meeste Gelderse arbeidsmarktregio's kwam de realisatie eind 2019 nog iets lager uit dan de eerdere verwachting. Voor 2020 verwacht UWV dat het aantal WW-uitkeringen in veel regio's - en ook landelijk - vrijwel stabiliseert op het lage niveau van eind 2019.

Minder WW-uitkeringen in Rivierenland in 2019

Rivierenland sloot 2019 af met 479 WW-uitkeringen minder dan waarmee het jaar begon. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen voor het vijfde jaar op rij in Rivierenland. De daling was in 2019 minder sterk dan in de twee voorgaande jaren. Voor eind 2020 verwacht UWV dat het aantal WW-uitkeringen stabiliseert op het lage peil van nu.

Ook in 2019 dalende lijn aantal WW-uitkeringen

Eind 2019 verstrekte UWV in Rivierenland 2.647 WW-uitkeringen. Dit zijn 479 uitkeringen minder dan eind 2018 en betekent een daling van 15,3. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 15% vrijwel even sterk als in deze arbeidsmarktregio.

De daling in 2019 was in Rivierenland het vijfde jaar op rij dat het aantal WW-uitkeringen afnam. Hierdoor is ook het WW-percentage gedaald, dat is het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking. Eind 2019 was het WW-percentage in Rivierenland 2,1%. Dat is laag, en is ook lager dan het landelijk gemiddelde van 2,4%.

Verwachting 2020: aantal WW-uitkeringen blijft laag

Het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland kwam eind 2019 nog iets lager uit dan de prognose van UWV eerder in dat jaar. Voor 2020 verwacht UWV dat het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland niet of nauwelijks verder afneemt en dus op het lage niveau van eind 2019 blijft. Ook landelijk wordt dit jaar een stabilisatie van het aantal WW-uitkeringen verwacht.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden