Burgemeester bezoekt diamanten huwelijkspaar

Ingen - Namens het gemeentebestuur brengt burgemeester J.A. de Boer op dinsdag 21 januari 2020, om 15.00 uur een felicitatiebezoek aan het echtpaar de heer J. Peters en mevrouw A.G. Peters-de Jongh in Ingen. Het echtpaar is die dag 60 jaar getrouwd.

Meer berichten