Speaking Competition op KWC

Culemborg - Tweede- en derdeklassers van de afdeling tweetalig vwo hielden hun Speaking Competition over het thema 'The Future is Now'. 
Veel speeches in het Engels waren verrassend van inhoud en werden helemaal uit het hoofd uitgesproken. Zo werd er gesproken over de invalshoek dat de toekomst misschien nog helemaal niet belangrijk is en dat je moet genieten van het moment. Of juist dat de manier waarop wij nu met onze planeet omgaan veel invloed zal hebben in de toekomst. Bij het kiezen van de winnaars werden alle leerlingen actief betrokken omdat zij een publieksstem mochten uitbrengen. Bijzonder hierbij was dat de eerste prijs van de jury, die voor de helft bestond uit leerlingen en voor de helft uit docenten, volledig samenviel met de keuze van het publiek. Goed gedaan, jury! Leerlingen waren ook betrokken bij het licht en geluid in de zaal en verzorgden de catering en presentatie.
Wie meer wil weten over tweetalig onderwijs op het KWC kan zich aanmelden via de button op de homepage voor de tto open lesavond op dinsdag 28 januari van 19.00 – 21.00 uur. Voor vmbo, havo en vwo is er een apart programma en ook wordt er informatie gegeven over het gymnasium.

Meer berichten

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden