Gemeenteraad Buren stemt in met akkoord

Vanavond heeft de gemeenteraad van de gemeente Buren met grote meerderheid ingestemd met het coalitieakkoord van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA. Het coalitieakkoord met als titel Daadkrachtig en kerngericht werd tijdens een extra raadsvergadering voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook stemde de gemeenteraad in met de benoeming van vier nieuwe wethouders: de heren K.A. (Karl) Maier, P.A.J.M. (André) van den Hurk, J.P. (Pieter) Neven en H.N.G. (Niko) Wiendels.

De gemeente Buren ontwikkelt zich de komende jaren tot een sterke, zelfstandige gemeente met leefbare kernen. De coalitiepartijen willen een financieel robuuste gemeente, het herstel van het vertrouwen in het bestuur, maatwerk naar de kernen en ruimte voor inwoners en ondernemers.

De coalitiepartijen hebben er vertrouwen in dat ze met dit akkoord, de burgemeester, de vier wethouders en de gemeenteraad de komende tweeëneenhalf jaar belangrijke stappen kunnen zetten voor de inwoners van Buren en voor een stabiele gemeente. De oppositiepartijen gaven aan blij te zijn dat er een nieuw college is en zien uit naar een goede samenwerking.

Meer berichten