Raadsleden brainstormen ter voorbereiding op omgevingsvisie

Op 22 januari 2020 zijn de raadsleden in Ons Dorpshuis te Kesteren bijeen geweest om in een ontspannen setting te brainstormen over hoe Neder-Betuwe zich de komende decennia kan blijven ontwikkelen.

Momenteel werkt het college van burgemeester en wethouders aan het opstellen van een omgevingsvisie. De omgevingsvisie vloeit voort uit de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt.
Deze visie wordt richtinggevend voor de ontwikkeling van de gemeente. Het is de bedoeling dat de omgevingsvisie later dit jaar door de raad wordt vastgesteld.

Het traject is een interactief proces, met betrokkenheid van inwoners, ondernemers, partijen uit de samenleving en andere overheden. Op 22 januari waren de raadsleden aan de beurt om inbreng te leveren. Zij brainstormden over de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van onze gemeente in de komende decennia. Het college betrekt de opbrengsten van deze middag bij het opstellen van de omgevingsvisie. Voordat de visie door de raad wordt vastgesteld, krijgt iedereen nog de mogelijkheid
om te reageren op de ontwerpvisie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden