Bevrijdingstour Buren

Buren - Ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrijding, organiseren de samenwerkende Oranje- en Dorps verenigingen uit de gemeente Buren, op 9 mei 2020, een feestelijke bevrijdingstour met oude legervoertuigen.

Ruim 60 voertuigen uit de WO II perioden rijden mee. Motoren, jeep's, ambulances enzovoorts.

De route loopt langs de 15 kernen van de gemeente Buren en de plaatselijke oorlogsmonumenten in de gemeente.

Een tocht door deze prachtige regio die met een bloesemtooi de viering van 75 jaar vrijheid extra luister bij zal zetten.

De tocht is ca 60 km lang. Opstellen en vertrek is om 10.00 uur in Maurik. Daarvandaan loopt de route via Rijswijk, Ravenswaaij, Zoelmond, Asch, Buren, Erichem, Kerk-Avezaath, Zoelen, Lingemeer, Aalst, Lienden, Ommeren, Ingen naar Eck en Wiel. Onderweg zal er een aantal stops worden gehouden voor de deelnemers en zijn de voertuigen te bekijken. (precieze locaties en tijden volgen).

We hopen dat iedere kern de doorkomst of stop van de toer, speciaal luister bij wil zetten. Bv. door de (Koningsdag/5 mei) straatversiering tot 9 mei aan te houden, massaal uit te lopen tijdens de doorkomst, muzikale luister te organiseren od.

Eindpunt van de toertocht zal, rond 16.00 uur,  de boomgaard van De Heerlijkheid Eck en Wiel zijn, aan de Veerweg nr. 5 in Eck en Wiel. Alwaar de voertuigen opgesteld zullen worden en bezichtigd kunnen worden.

In samenwerking met de gemeente wordt de nodige begeleiding voorzien en worden de passende voorwaarden geschapen.

Als dank voor deelname willen wij de deelnemers een Betuws bevrijdingspakket aanbieden.

Met de organisatie van deze toertocht proberen we meerdere doelen te bereiken:

Oog voor het oorlogsverleden in onze gemeente

Respect en waardering

Onbekende verhalen onder de aandacht brengen

Bewustwording van de strijd die in onze gemeente heeft plaatsgevonden voor de vrijheid

Laten zien hoe mooi onze gemeente zich heeft kunnen ontwikkelen vrede en vrijheid

Kennismaking met onze regio, door deelnemers en belangstellenden  

Voor een aantal zaken zoeken wij nog lokale sponsoren, bv voor het vullen van een panne service (mocht een voertuig het begeven), het Betuw's pakket, invulling van de pit-stops en de verwezenlijking van een Toertocht boek. Hierin willen we de route uitwerken, maar ook een beeld geven van de Burense herdenkingsplaatsen, locaties met een oorlogsgeschiedenis etc. Voor wie hier ideeën overheeft, deel deze met de organisatie middels onderstaand e-mail adres

De organisatie van de doorkomst in de diverse kernen willen wij graag aan de plaatselijke verenigingen houden. Voor de organisatie van de toertocht hebben we een commissie opgericht. Zij zorgen voor de toer en hopen dat de 15 Burense kernen van de doorkomst een feest maken! Voor vragen hierover kunt u per onderstaande mail contact opnemen.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

R. van Beekhoff via mail adres, Roelvanbeekhoff@gmail.com.

Meer berichten