Het enthousiasme van de organisatie, de diversiteit aan sprekers en een grote opkomst maakten het een zeer geslaagd symposium.
Het enthousiasme van de organisatie, de diversiteit aan sprekers en een grote opkomst maakten het een zeer geslaagd symposium. (Foto: )

'Beschouw erfgoed als een spiegel'

De Vereniging Oudheidkamer Tiel hield zaterdag een zeer goed bezocht erfgoedsymposium in restaurant 'De Drie Zussen'. De organisatie kijkt tevreden terug op een zeer geslaagde dag met circa honderd actieve deelnemers.

Frits Kat & Marjon de Lange

Tiel - Na ontvangst en welkomstwoord door dagvoorzitter Josan Meijer, oud gedeputeerde in de Provinciale Staten van Gelderland, werd een presentatie gegeven van het Tiels erfgoed. De eerste spreker was Joks Jansen, voormalig hoogleraar Ruimtelijke Planning en Cultuurhistorie. Momenteel werkzaam bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Toekomst

De titel van de eerste lezing was: "Het belang van erfgoed en de kijk op de toekomst er van." Jansen beschouwt erfgoed als een spiegel. Wat wil je overdragen aan een volgende generatie? Wat wil je bewaren of koesteren? Erfgoed is vaak geschikt voor winkels of bedrijven. Het gaat om de kunst van het combineren. Wat vroeger belangrijk was, wordt nu anders bekeken. Behoud door verandering is van belang. De tweede lezing door Henri van Zandvliet (Van Zandvliet en Verlouw Vastgoed) ging over herbestemming.

Postkantoor

Zoals het voormalig postkantoor van Tiel. Dat stond een kleine tien jaar leeg en was een grote uitdaging, zowel van buiten als van binnen. In positief overleg met de gemeente werden er meerdere woningen gerealiseerd. Als laatste lezing in de ochtend hield Pieter Wagter, van architectenbureau WagterKrijger een verhaal over bouwen in de binnenstad. De kern van zijn bijdrage was dat er altijd gebouwd is met behoud van de historische lijn, maar dat er ook speels gebruik is gemaakt van modern materiaal. Na de lunch sprak Arnoud Reijnen (Waardevol Tiel en Stichting Stadsherstel) over kansen en bedreigingen voor Tielse monumenten. Bij een groot aantal voorbeelden was steeds de vraag: wat willen we hiermee? Behoud, renoveren, afbreken of investeren?

Opiniepeiling

Organisator Bert van Setten presenteerde vervolgens de resultaten van zijn opiniepeiling over het Tielse erfgoed. Uit de vele reacties bleek zoal dat 93% van de respondenten het belangrijk vindt de geschiedenis van Tiel door te geven aan schoolkinderen. Ook vinden velen dat de gemeente een actiever beleid kan voeren ten aanzien van erfgoed. De term Hanzestad wordt wervender gevonden dan Fruitstad.

Discussie

Tenslotte was er een paneldiscussie waaruit naar voren kwam dat inwoners van Tiel niet voldoende betrokken worden bij erfgoed van de gemeente. Inzet van verenigingen wordt niet gehonoreerd en procedures staan oplossingen in de weg. De gemeente wordt aangespoord zich meer in te zetten voor behoud van erfgoed, ook in het buitengebied. Gezien het succes van dit tweede Tielse erfgoedsymposium is het bijna zeker dat er volgend jaar een derde editie gaat komen.

Meer berichten