Gedeputeerde Drenth: ‘Gelderland is groenste provincie en moet dat blijven’

Regio - Gelderland is de groenste provincie van Nederland. En dat moet ook zo blijven, stelt Gelders gedeputeerde Peter Drenth. Het zorgen voor nieuwe natuur is daarom belangrijk, en de aanleg daarvan loopt in Gelderland goed: van de ongeveer 10 duizend hectare die er in de provincie bij moet komen, is nu iets meer dan de helft klaar. Dat staat in een rapportage over de voortgang van het realiseren van het Gelders Natuurnetwerk.

Gelderland heeft met de Rijksoverheid afgesproken om 10.500 hectare nieuwe natuur aan te leggen, waarvan nu 53% klaar is. De provincie heeft tot 2027 de tijd om de rest aan te leggen, maar Gelderland wil dat sneller: de aanleg van nieuwe natuur moet in 2025 klaar zijn. Dat kan door grond aan te kopen en in te richten. Dat doet Gelderland deels zelf en daarnaast zijn er subsidies beschikbaar.

Grotere en sterkere natuurgebieden

De provincie werkt in 37 gebieden aan de verbetering van biodiversiteit door de aanleg van natuur en door het herstellen van de natuur. Dat is belangrijk voor de soortenrijkdom in Nederland. Het aantal plantensoorten en diersoorten neemt af. De aanleg van nieuwe natuur zorgt voor grotere en sterkere natuurgebieden. Hoe groter een gebied, hoe groter de overlevingskansen van planten- en diersoorten en hoe groter de biodiversiteit. En dat zorgt er weer voor dat natuur minder kwetsbaar is voor bijvoorbeeld droogte of ziekte. Een sterke natuur is ook belangrijk voor schoon water, het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering en voedselproductie.

Bosrijk en groen

Gelderland heeft veel bos: bijna een derde van al het bos van Nederland staat in onze provincie. Daarnaast is de Veluwe het grootste natuurgebied op land van Nederland. Gedeputeerde Peter Drenth: 'We zijn de groenste provincie van Nederland, en dat moet zo blijven. Daarvoor is wel wat nodig. Zoals het herstellen van natuur. De aanleg van nieuwe natuur is ook ontzettend belangrijk voor het oplossen van grote vraagstukken die nu spelen rondom stikstof en klimaat. Wij willen en zijn hier voortvarend mee aan de slag. Niet alleen praten, maar ook doen!'

Natuur in de stad

Provincie Gelderland wil ook inzetten op meer natuur in de stad. Gedeputeerde Drenth: 'Niet alleen om de biodiversiteit te verbeteren. Natuur zorgt voor een aantrekkelijk woon-, leef en vestigingsklimaat. Daar moet je met zijn allen van kunnen genieten. Dat geldt in de stad net zo goed als op het platteland'. Daarvoor zijn op dit moment twee subsidieregelingen beschikbaar. Zo kunnen scholen via de subsidieregeling Groene schoolpleinen geld krijgen voor meer bomen en planten op het schoolplein. Via de regeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap is ook geld beschikbaar voor natuur in de stad. Daarnaast onderzoekt de provincie hoe natuur in de stad nog meer opgepakt kan worden.

Meer berichten