De gemeenteraad van Neder-Betuwe, in vergadering bijeen. (foto: gemeente Neder-Betuwe)
De gemeenteraad van Neder-Betuwe, in vergadering bijeen. (foto: gemeente Neder-Betuwe)

Kruip in huid van gemeenteraad

Neder-Betuwe - Hoe is het om raadslid te zijn? Hoe werkt dat als de gemeenteraad een besluit moet nemen, over bijvoorbeeld belastingen, woningbouw en subsidies? Inwoners vanaf 18 jaar kunnen op
woensdagavond 18 maart kennismaken met het raadswerk, om te kijken en te luisteren of om mee te doen tot aan proefdraaien in een echt debat. En met een rondleiding door het gemeentehuis.
Raadsleden vertellen tijdens die bijeenkomst in het gemeentehuis hoe besluiten tot stand komen en waar zij op letten. Daarna is er een debattraining voor de deelnemers die daarna – als zij dat willen -
zelf in debat gaan met de collega-deelnemers om ze te overtuigen van hun standpunten.

Programma:
16:30 uur          Inloop
17:00 uur          Opening door de burgemeester; presentatie door aantal raadsleden over
'De taken van de burgemeester, de raadsleden en de wethouders'
17:45 uur          Rondleiding door het gemeentehuis
18:15 uur          Maaltijd; daarna rondetafelgesprekken met leden van het college en de gemeenteraad
19:30 uur          Debattraining
20.30 uur          In debat met elkaar
22:00 uur          Afsluiting en napraten

Met deze avond 'In de huid van de raad' laten de leden van de gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders inwoners van 18 jaar en ouder graag kennismaken met de manier
waarop zij besluiten nemen zodat het goed wonen en werken is in de gemeente. En ook om inwoners
enthousiast te maken voor het raadswerk.

Aanmelden kan tot uiterlijk 11 maart bij de griffie via e. griffie@nederbetuwe.nl .

Meer berichten