Extra impuls voor regio

Tiel - Intensieve en jarenlange samenwerking binnen regio Rivierenland is beloond; de Ministerraad heeft bekend gemaakt dat het ingediende voorstel voor een Regio Deal is gehonoreerd.

Het Rijk wil graag als partner bijdragen aan FruitDelta Rivierenland en heeft 7,5 miljoen euro aan cofinanciering toegezegd. Hans Beenakker, voorzitter van Regio Rivierenland: "Met deze Regio Deal laten wij zien dat we de vraagstukken van nu aangaan, door als inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeenten de handen ineen te slaan. Dit betekent een fantastische impuls voor FruitDelta Rivierenland! Wij zijn enorm blij met deze erkenning van het nationaal belang van FruitDelta Rivierenland en danken alle partners die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het voorstel."

Regio Rivierenland (formeel indiener) en het samenwerkingsverband RW-POA Rivierenland zijn de kartrekkers geweest in het proces met regiopartners om tot een voorstel voor een Regio Deal te komen. Hierbij is de samenwerking met provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en de Gebiedscoöperatie Rivierenland enorm belangrijk geweest.

FruitDelta Rivierenland, regio tussen kracht en kwetsbaarheid

Met toekenning van deze Regio Deal kunnen we verder aan de slag met de vraagstukken die er voor ons als regio, maar ook voor heel Nederland, toe doen. Het gaat hier om vraagstukken gericht op het

aanpakken van onder meer verdroging en hoog water als gevolg van klimaatverandering, het energieverbruik, de transitie naar duurzame energie en de kwetsbare sociale samenstelling van het gebied. Wij willen een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft. Met deze Regio Deal kunnen wij ons sociaal, ecologisch en economisch kapitaal én de regionale samenwerking verder versterken. Wij hebben er vertrouwen in dat wij dat kunnen. Maar wij kunnen het niet alleen. Daarom hebben wij het Rijk gevraagd onder andere om financiële bijdragen, experimenteer- en leerruimte en toegang tot (inter)nationale kennis- en beleidsnetwerken.

Vervolg Regio Deals

Nu bekend is geworden dat het Rijk de Regio Deal FruitDelta Rivierenland heeft gehonoreerd om verder uit te werken, zal er een intensieve samenwerking tot stand komen tussen het Rijk en de regiopartners. Deze samenwerking start met uitwerken van de toekenning van de gevraagde financiering. In deze nadere uitwerking wordt bijvoorbeeld ook vastgesteld welke projecten tot uitvoering zullen komen.

De Regio Deal is een arrangement tussen regio's en het Rijk om de kracht van de regio te versterken. Grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale aanpak. Uit alle delen van Nederland heeft het Rijk 26 voorstellen ontvangen. Er is in totaal 180 miljoen euro te verdelen voor deze derde tranche. Naast FruitDelta Rivierenland hebben ook Zwolle, CleanTech en Veluwe een Regio Deal gekregen. Het forse aantal deals in Oost-Nederland, onderstreept dat de toekomst van Nederland in Oost-Nederland ligt, zo concludeerde ook de Wageningen University & Research in een recent rapport. De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen de genoemde deals financieel.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden