Foto: Raphael Drent

Klimaatvisie gemeente Buren

Maurik - Het college van de gemeente Buren heeft dinsdag 7 april besloten de gemeenteraad te vragen om de Klimaatvisie vast te stellen. 

In de Klimaatvisie staat, hoe de gemeente Buren de energietransitie de komende decennia vorm gaat geven. Speerpunten hierin zijn: energiebesparende maatregelen, het opwekken van zonne- en windenergie, aardgasvrije woningen en bedrijven, het stimuleren van een circulaire economie, de noodzakelijke aanpassingen van de leefomgeving aan de klimaatverandering en verduurzaming van de eigen organisatie. Hiermee geeft het college uitvoering aan de (inter-) nationale en regionale klimaatafspraken.

Kansen

De gemeente ziet kansen en mogelijkheden voor de Burense samenleving in de klimaatmaatregelen. Want die zijn er, zowel voor (groepen) inwoners als ondernemers, voor agrariërs en natuurliefhebbers.

Pieter Neven, wethouder duurzaamheid, roept inwoners op vooral mee te doen: “De komende dertig jaar is er veel werk te doen in de energietransitie. Dat doet de gemeente niet alleen. Dat doen we met elkaar, samen met inwoners en ondernemers. Het zal vaak onderwerp van gesprek zijn in de kernen van de gemeente. We zullen innovatieve oplossingen moeten bedenken die passend zijn voor elke kern en elke buurt. Met elkaar maken we Buren duurzamer en sterker!”

Het college legt de Klimaatvisie voor aan de raad. Als de gemeenteraad deze vaststelt, kan de gemeente Buren samen met de regio aan de slag voor een duurzame toekomst.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden