Gesloten Afdeling Corona patiënten in Nijmegen

Tiel - Twee weken gelden is het PACt van start gegaan. Een gezamenlijk initiatief van IrisZorg, Pro Persona en RIBW’en voor de opvang van Corona patiënten uit de drie instellingen die door hun gedrag meer aandacht behoeven. Dit gebeurt op vrijwillige basis.

Daar is nu een Gesloten Afdeling Coronapatiënten (GAC) aan toegevoegd. Het gaat om 15 bedden waar mensen worden verpleegd die in de gesloten opvang wonen.

Onze zorgverlening gaat door maar op een andere wijze
Net zoals bij de ziekenhuizen ziet Corona een terugloop in het aantal door verwijzingen van patiënten. Pro Persona heeft de doorverwijzer- met name de huisartsen - een oproep gedaan om mensen vooral door te verwijzen. Juist nu hebben veel mensen door de druk die zij ervaren door de virusdreiging en de maatregelen die zijn genomen extra zorg en aandacht nodig. Onze zorg gaat gewoon door, maar vaak op een iets andere manier. Persoonlijk contact wordt vervangen door videoverbindingen of de telefoon. En als dat nodig is, vindt er - met in achtneming van de RIVM richtlijnen - ook in levende lijve gesprekken plaats.

GGZ zorg komt in de financiële problemen
De GGZ-instellingen maken door de Corona-crisis veel extra kosten. Met name in klinieken hebben de cliënten veel meer zorg nodig. In de Basis GGZ is het aantal doorverwijzingen terug gelopen. De GGZ is de zorgsector met het dunste laagje spek op de botten. Er zijn geen buffers om deze tegenvallers op te vangen. Het kabinet is het bedrijfsleven in deze crisis ruimhartig tegemoet getreden. In de zorg zijn we intensief in gesprek met zorgverzekeraars, VWS, vereniging Nederlandse gemeente en Justitie om tot een ruimhartige regeling te komen. We hopen hier deze week echt goed uit te komen samen met deze partijen.

Testcapaciteit volstrekt onvoldoende
Deze week zijn door GGD’s met trots coronateststraten in Nijmegen en Arnhem geopend. Terwijl medewerkers van Pro Persona met lede ogen op het nieuws moeten zien dat stagiaires van andere zorginstellingen door de straat rijden, komen zij als zij met mensen met sterk ontregeld gedrag met corona-achtige verschijnselen in aanraking komen niet voor een test in aanmerking. Van de honderden testen per dag heeft Pro Persona met zijn 4000 medewerkers pas een tiental gekregen. We blijven strijden ook hier voor de veiligheid van onze mensen!

Anders nieuws: vertrek directeur Tiel
Directeur Yntze Scheper vertrekt per 1 juni 2020. Pro Persona is vanaf begin 2019 bezig met de herijking van de missie en visie en van daaruit met een aanpassing van de organisatie. Doel is om aan te sluiten bij de maatschappelijke veranderingen waarin GGZ dicht in de wijk en dichtbij de inwoners geboden gaat worden. Yntze Scheper, die sinds 2011 aan de organisatie verbonden is, heeft dit een goed moment gevonden om een nieuwe uitdaging aan te gaan.Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Ronald Florisson
06 – 53 83 15 86 / pers@propersona.nl
Pro Persona is een organisatie met deskundigheid in het behandelen van hulpvragen op het gebied van specialistische geestelijke gezondheid. Wij bieden specialistische zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. De behandeling wordt uitgevoerd door deskundige medewerkers, die opgeleid zijn volgens de actuele stand van de wetenschap. Wij behandelen zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het echt niet anders kan kunnen cliënten in onze klinische voorzieningen worden opgenomen. De behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.
Een breed aanbod van behandelingen, variërend van eHealth modules tot intensieve behandelsessies, zorgt ervoor dat Pro Persona optimaal tegemoet komt aan de vraag en behoefte van cliënten. Onze behandelingen helpen cliënten beter te worden of zich beter te voelen en zelf keuzes te maken die de kwaliteit van hun leven verbeteren.Persbericht Update coronanieuws van Pro Persona.docx
9 april 2020        Groot, Miranda de        2

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden