Wonen in gemeente Buren

Wonen in gemeente Buren

Op 5 mei gaven we adviesbureau Beyond Now opdracht om een zogenaamde spiegelnotitie en een woningbouwprogramma op te stellen voor de gemeente Buren. De eerste stap daarin is een gesprek met alle fracties. 

Buren - In dit bericht geven we een korte toelichting op de spiegelnotitie en het woningbouwprogramma.

Spiegelnotitie
Zoals u weet, maken we iedere vijf jaar afspraken met de Regio Rivierenland en de Provincie over de bouw van woningen in de regio. Dit jaar maken we deze afspraken voor de periode 2020 – 2030. De Regio liet daarvoor een woningmarktonderzoek uit-voeren. Met de Regio Rivierenland spraken we af, dat alle gemeenten afzonderlijk in een zogenaamde spiegelnotitie hun ambities beschrijven. De ambities van de gemeenten spiegelen we daarmee aan de uitkomsten van het regionaal woningmarktonderzoek.
Op die manier komen we tot afspraken, waarin ook ruimte is voor de ambities van de gemeenten. De spiegelnotitie is nadrukkelijk niet bedoeld om het gemeentelijk woonbeleid vast te leggen. Het beschrijft de mogelijke ambities van de gemeente en de ruimte die we daarvoor nodig hebben binnen de regionale afspraken.
De Regio Rivierenland gebruikt een strakke planning om te komen tot regionale afspraken. Dat is nodig, omdat de gemeenten in de regio pas naar hun eigen planning kunnen kijken als de regionale afspraken bekend zijn. Dit betekent dat de spiegelnotitie eind mei af moet zijn. Met de spiegelnotitie willen we er voor zorgen dat we de ruimte krijgen om in alle kernen meer en gevarieerd te kunnen bouwen, zoals is afgesproken in het coalitie-akkoord. Om de gemeenteraad hier goed in mee te nemen, voert Beyond Now op korte termijn gesprekken met alle fracties.

Woningbouwprogramma
Naast de spiegelnotitie gaan we ook aan de slag met het Woningbouwprogramma. In tegenstelling tot de spiegelnotitie, bevat het Woningbouwprogramma wél gemeentelijke keuzes over de ambitie. We streven ernaar het Woningbouwprogramma eind 2020 af te hebben, zodat we het aan de gemeenteraad voor kunnen leggen.
Het Woningbouwprogramma bevat keuzes over de woningen die we willen bouwen, zowel in aantal als in locatie en kwaliteit. Daarbij hoort bijvoorbeeld de kernvoorraad huurwoningen die we nodig hebben. Dat is een belangrijk onderdeel van de prestatieafspraken die we met de corporaties maken. Voor het opstellen van het Woningbouw-programma zoeken we afstemming met de gemeenteraad, de corporaties en sluiten we aan bij de wensen van onze inwoners.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden