Hoewel het in Rivierenland met het overgrote deel van de jeugd goed gaat, is er een kleine groep jongeren die niet de juiste hulp krijgt.
Hoewel het in Rivierenland met het overgrote deel van de jeugd goed gaat, is er een kleine groep jongeren die niet de juiste hulp krijgt. (Foto: )

Aanpak kwetsbare jongeren

Voor de realisatie van het transformatie-plan is een regionaal actieprogramma voor kwetsbare jongeren opgesteld. 

Buren - Dit actieprogramma startte in mei 2019. Met het actieprogramma dat Regio Rivierenland gezamenlijk met de acht gemeenten heeft opgesteld, zetten zij in op een sluitende aanpak in de zorg voor kwetsbare jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Hoewel het in Rivierenland met het overgrote deel van de jeugd goed gaat, is er een kleine groep jongeren die niet de juiste hulp krijgt. Deze jongeren zitten vaak in zeer complexe situaties. Zij kunnen niet geholpen worden met reguliere oplossingen. Om deze jongeren adequaat te helpen, is het actieprogramma ‘Samenwerken aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren’ opgesteld.
Het actieprogramma bestaat uit drie onderdelen: Toekomstgericht werken; Betere aansluiting tussen jeugdhulp en voortgezet onderwijs; Actietafel.

Bron: Raadsjournaal 15 mei, gemeente Buren.Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden