Veilig Thuis heeft het drukker

Vanaf 2020 zijn de maandelijkse en halfjaarrapportages van Veilig Thuis vervangen door kwartaalrapportages. Veilig Thuis heeft de eerste kwartaalrapportage uitgebracht. 

Buren - In dit bericht nemen wij u kort mee in de resultaten uit het eerste kwartaal van 2020.

Drukkere dienstverlening
Veilig Thuis heeft het qua dienstverlening drukker dan in 2019. Het aantal adviezen dat Veilig Thuis heeft gegeven en het aantal meldingen dat is binnengekomen, laat een (sterke) stijging zien in het eerste kwartaal van 2020. In de gemeente Buren gaat het in het eerste kwartaal van 2020 om 83% meer adviezen. Ook zijn er 71% meer meldingen met een veiligheidsbeoordeling dan in het eerste kwartaal van 2019. Eenzelfde beeld is te zien in andere gemeenten.
Een stijging is niet per se negatief. Het kan ook betekenen dat we problematiek meer in beeld hebben. De veranderingen in de werkwijze van Veilig Thuis hebben ook invloed op het aantal meldingen. In 2019 is
er een nieuwe meldcode van kracht. Ook vervult Veilig Thuis door een nieuw handelingsprotocol de zogenaamde radarfunctie. Hierdoor komen meer meldingen binnen die langer gemonitord moeten worden. Ook de nieuwe werkwijze rondom politiemeldingen zorgt ervoor dat Veilig Thuis meer meldingen moet beoordelen.
Voor alle binnenkomende meldingen doet Veilig Thuis een veiligheidsbeoordeling. Hier zit een wettelijke beoordelingstermijn op van vijf weken. Door de hoeveelheid meldingen staat deze termijn onder druk: 45% van de veiligheidsbeoordelingen die voor meldingen in de gemeente Buren worden gedaan, gebeurt binnen deze termijn. De doelstelling is dat 70% van de veiligheidsbeoordelingen binnen de termijn gebeurt.

Voorwaarden en Vervolg
De dienstverlening rondom Voorwaarden en Vervolg (V&V) is ook gestegen. Deze dienst is sinds 2019 nieuw en wordt waar mogelijk ingezet in plaats van Onderzoek. Bij beide diensten is Veilig Thuis actief betrokken bij
het herstellen van de veiligheid. Het verschil tussen beide diensten is dat bij V&V Veilig Thuis samenwerkt met de directbetrokkene(n) aan het herstel van de veiligheid. Bij Onderzoek werken de directbetrokkene(n) niet of onvoldoende mee. In de gemeente Buren is de dienst V&V het meest gestegen van alle andere gemeenten. Deels is een stijging logisch omdat V&V de dienst Onder-zoek moet vervangen. Er zijn dan ook geen onderzoeken meer gedaan in Q1 van 2020. Echter, deze harde stijging valt niet goed te verklaren en vraagt om langere monitoring om te bepalen of dit structureel is.
Tot slot gaat Veilig Thuis in op de situaties rondom de coronacrisis. Zij constateren dat er geen grotere toename van meldingen en adviezen is, die direct herleidbaar is tot de coronacrisis. Wel kwamen er in de beginfase meer adviesvragen binnen. Deze hadden vooral te maken met onrust en angst. Veilig Thuis verwacht voor de toekomst wel een toename van kindermishandeling en huiselijk geweld door de coronacrisis.

Bron: Raadsjournaal 15 mei, gemeente Buren.

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u het Raadsjournaal van 15 mei 2020.

Met vriendelijke groet,

Birgit Quint

Junior communicatiemedewerker

Gemeente Buren

T:

140344

E: 

bquint@Buren.nl

De Wetering 1

4021 VZ Maurik

Postbus 23

4020 BA Maurik

Disclaimer:

Elke e-mail die de gemeente Buren ontvangt wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet helemaal uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. De gemeente Buren kan in geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Informatie over de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het e-mailverkeer van en met de gemeente Buren vindt u op onze website. De gemeente Buren zet zich in voor een schonere wereld en een leefbaar klimaat. Wij vragen u dan ook aan het milieu te denken, voordat u besluit deze e-mail te printen.

P denk aan het milieu - dit mailtje printen is niet altijd nodig

******************************************************************************

Elke e-mail die de gemeente Buren ontvangt wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet helemaal uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. De gemeente Buren kan in geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Informatie over de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het e-mailverkeer van en met de gemeente Buren vindt u op onze website. De gemeente Buren zet zich in voor een schonere wereld en een leefbaar klimaat. Wij vragen u dan ook aan het milieu te denken, voordat u besluit deze e-mail te printen.

*****************************************************************************

Vanwege de coronacrisis zijn onze openingstijden aangepast. Op onze website leest u, wanneer en waarvoor u in het gemeentehuis terecht kan. En wanneer we telefonisch bereikbaar zijn. Daarnaast vindt u op onze website informatie over de landelijke maatregelen en de gevolgen daarvan voor onder meer ondernemers. Kijk op www.buren.nl

*****************************************************************************

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden