Logo zakengidstiel.nl

Provinciale aanpak 'corona'

Op 27 mei spreken Provinciale Staten in een oordeelsvormende bijeenkomst over de gebiedsagenda’s en de beschikbaarstelling van middelen voor de Gebiedsagenda Achterhoek. Daarnaast is er een bijeenkomst tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten over de provinciale aanpak van covid-19.

Regio - In de Statenvergadering van 14:00 uur wordt gesproken over de jaarstukken 2019, vitaal openbaar bestuur en het actieplan wonen.

Datum, tijd en agenda
De oordeelsvormende bijeenkomst is van 9:30 uur tot 11:00 uur. De bijeenkomst over de aanpak covid-19 is van 11.15 uur tot 12:00 uur. De Statenvergadering start om 14:00 uur. De agenda van de gehele dag is beschikbaar via het Stateninformatiesysteem, www.gelderland.nl/stateninformatie.

Inspreken en live bekijken
Iedereen mag inspreken tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst over de Gebiedsagenda’s. Neemt u daarvoor contact op met de griffie via e-mail griffie@gelderland.nl of telefoon 026 359 91 34. Aanmelden om in te spreken kan tot maandag 25 mei 12:00 uur.
Inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, kan tijdens de Open Agenda. Neemt u ook daarvoor contact op met de griffie. Dit kan tot 25 mei 12:00 uur.
De vergaderingen kunt u live volgen via www.gelderland.nl/statenlive.

…………

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden