Gemeenteraad trots op inwoners

Dinsdagavond kwam de gemeenteraad van de gemeente Buren voor het eerst sinds lange tijdweer bij elkaar. 

Buren - Bij aanvang van de vergadering gaf burgemeester De Boer als voorzitter van de gemeenteraad aan dat hij trots is op de inwoners van de gemeente. De gemeenteraad was het hier roerend mee eens.De situatie van de afgelopen maanden heeft veel gevraagd van inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen in de gemeente Buren. Iedereen moest plots zoveel mogelijk thuisblijven en het werd stil op straat. Van zorgmedewerkers werd het uiterste gevraagd, ouderen konden geen bezoek meer ontvangen, ondernemers stonden voor moeilijke keuzes, jongeren werden beperkt in hun bewegingsvrijheid en kinderen misten de contacten met hun leeftijdsgenootjes.
Voor veel mensengelden deze uitdagingen nog steeds. Mensen nemen verantwoordelijkheid. Het beeld van de afgelopen tijd in Buren is dat iedereen zich aan de regels houdt. Mensen nemen hun verantwoordelijkheid en zorgen voor elkaar. De afgelopen weken heeft burgemeester De Boer daar om verschillende coronacomplimenten uitgedeeld. Dat deed hij via filmpjes op social media.
Ook werd namens het gemeentebestuur een aardigheidje bezorgd bij zorgcentra, huisartsenpraktijken en organisaties in thuiszorg en huishoudelijke hulp. Ook de politie, scholen en kinderopvanglocaties kregen een attentie.
De Boer prees tijdens de raadsvergadering alle inwoners en dankte hen voor hun medewerking. De raad hield een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het coronavirus.
Het ging er tijdens de raadsvergadering anders aan toe dan bij eerdere raadsvergaderingen. Omdat een raadsvergadering een wettelijk verplichte bijeenkomst is, mag deze fysiek plaatsvinden volgens de noodverordening. De aanwezigen moeten wel anderhalve meter afstand van elkaar houden.Daarom was de publieke tribune uit de Raadzaal verwijderd. Op die manier konden de raadsleden,het college en hun ondersteunende medewerkers op ruime afstand van elkaar plaatsnemen. Ook werd er gebruik gemaakt van looproutes en een aparte in- en uitgang van de zaal.

Er werden veel voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd. Niet alle voorstellen zijn behandeld. De raadsvergadering wordt daarom vervolgd op woensdag 20 mei.U kunt de vergadering(en) terugkijken en de besluiten inzien via www.buren.nl/gemeente > agenda en vergaderstukken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden