College wil Klokhuis Maurik verkopen

Het college van B en W stelt aan de gemeenteraad voor om ’t Klokhuis in Maurik te verkopenaan de beheerstichting.

Maurik -  Op 23 juni neemt de gemeenteraad hierover een besluit. In januari 2020 stelde de gemeenteraad het nieuwe coalitieakkoord 2020 – 2022 “Daadkrachtig en kerngericht” vast.
Wethouder Karl Maier: “Hierin gaven we aan dat we het belangrijk vinden om het dorpshuis voor Maurik te behouden. We hebben onderzocht op welke manier we het pand kunnen overdragen aan de beheerstichting. Resultaat van dit onderzoek is wij het pand willen verkopen, en de ondergrond in erfpacht uitgeven. Daarbij willen wij een garantieverklaring afgeven voor de lening,omdat de bank anders geen hypotheek verstrekt aan de beheerstichting.” Dit voorstel staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 23 juni.Nieuw geïsoleerd dak In de gemeentelijke begroting was een bedrag van € 190.000,-, gereserveerd om het pand te slopen.Het college wil dit nu inzetten om de asbesthoudende golfplaten op het dak van het dorpshuis te vervangen voor een compleet nieuw en geïsoleerd dak.Invulling voormalig jeugdhonk. Zodra er duidelijkheid is over de toekomst van ’t Klokhuis, gaat het college ook verder met de herinvulling van het voormalige jeugdhonk. Samen met Paramedisch Centrum Beusichem (PMC) worden de mogelijkheden verkend om dit deel van het pand aan hen te verhuren of verpachten.Einde aan onzekerheid. Wethouder Karl Maier vindt het een mooi plan om op deze manier de gemeenschapsvoorziening voor Maurik te behouden: “Het is belangrijk dat er ook in Maurik een plek blijft bestaan waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Ik hoop dat we de beheerstichting, verenigingen en andere gebruikers van’t Klokhuis binnenkort eindelijk zekerheid kunnen geven.“

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden