Baggeren singels Lingemeer

Klaar voor de start… af! Bij de laatste raadsvergadering vroeg u naar de voortgang. Nu is het écht zover. 

Buren - Net voor Pinksteren stuurden we een informatiebrief naar alle bewoners dat we gaan beginnen. Eind augustus zijn we volgens planning klaar.Een bewonerswerkgroep heeft samen met de gemeente naar een oplossing gezocht voor de bevaarbaarheid van de singels op het Lingemeer. Zoals u weet is dat al lange tijd een aandachtspunt, vooral door lage waterstanden in de zomer.

Wat gaan we doen?
De werkgroep nam de bestaande beschoeiing als uitgangspunt. De bewoners zijn eigenaar van en verantwoordelijk voor de beschoeiing. De vaste bodem langs de kant blijft daarom hetzelfde. Vanuit één meter vanaf de beschoeiing gaan we de vaste bodem naar het midden toe verdiepen. De dieptewinst is dan beperkt, maar voor de bewoners voldoende.

En de uitwerking?
In januari van dit jaar presenteerde de werkgroep de oplossing aan alle bewoners. De overgrote meerderheid van de aanwezigen gaf aan achter het idee van de werkgroep te staan. Wij hebben het idee laten uitwerken en nu start de uitvoering.We gaan ervan uit dat over drie maanden weer een burgerparticipatieproject succesvol is afgerond!

(Bron: Raadsjournaal gemeente Buren, 5 juni 2020)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden