Ruim 40 procent jongeren heeft stress

Ruim 40 procent jongeren heeft stress

Ruim 40% van de jongeren in Gelderland-Zuid voelt zich (zeer) vaak gestrest. Dit blijkt uit de regionale cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd. De stress heeft vooral te maken met school en prestatiedruk. 

Regio -  De meest erge stress ervaren jongeren die problemen hebben in hun thuissituatie.

Meisjes veel vaker stress
In de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn dit keer voor het eerst vragen gesteld over stress en prestatiedruk, omdat deze thema’s leven bij de jeugd. Wat opvalt bij het ervaren van stress, is het grote verschil tussen jongens (31%) en meisjes (52%). Bij prestatiedruk lijkt opleidingsniveau een belangrijke rol te spelen: jongeren op havo en vwo ervaren vaker prestatiedruk dan lager opgeleide jongeren. Het meest wordt deze druk door de jongeren zelf opgelegd.

De belangrijkste redenen voor stress zijn ‘school of huiswerk’ of ‘alles wat ik moet doen’ (school, huiswerk, sociale media, bijbaantje, sporten etc.). De ‘situatie thuis’ of ‘eigen problemen’ worden minder vaak genoemd als reden, maar het levert wel de meest ernstige stress op. Jongeren die hiermee te maken hebben, voelen zich veel minder gelukkig en minder gezond. Ze hebben vaker psychosociale problemen, vaker een slechte relatie met de ouders en ze slapen slechter.

Daling alcoholgebruik zet door
Een ander opvallend resultaat uit de Gezondheidsmonitor is de verdere daling van het alcoholgebruik onder jongeren in Gelderland-Zuid, terwijl landelijk gezien sprake is van stagnatie (Peilstationsonderzoek Scholieren, Trimbos Instituut). In 2003 had nog 62% van de jongeren in Gelderland-Zuid de voorgaande 4 weken alcohol gedronken. In 2019 is dat gedaald naar 28%. Ook het binge drinken (drinken van 5 of meer glazen per keer) is gehalveerd: van 40% in 2003 naar 20% in 2019.

Tussen 2003 en 2011 zagen we de sterkste daling in alcoholgebruik bij jongeren in klas 2. Sinds 2011 gaat de daling binnen deze groep minder hard. Onder de jongeren in klas 4 zien we de daling gestaag doorzetten. Dit geldt zowel voor ‘recent alcohol gedronken’ als ‘recent binge gedronken’. Wel is het zo dat er verschillen zijn tussen de gemeenten. Bij een aantal gemeenten is er geen daling meer te zien. Opvallend is dat bij deze gemeenten de ouders vaak ook minder afkeurend staan tegenover alcoholgebruik.

Toelichting Gezondheidsmonitor Jeugd
De Gezondheidsmonitor Jeugd (voorheen E-MOVO) wordt om de 4 jaar gehouden onder schoolgaande jongeren in het voortgezet onderwijs. In het najaar van 2019 voerde de GGD Gelderland-Zuid voor de 5e keer deze Gezondheidsmonitor uit. Ruim 10.000 leerlingen in de klassen 2 en 4 van het regulier onderwijs vulden op school een uitgebreide (digitale) vragenlijst in over gezondheid, welbevinden en leefstijl.

(GGD Gelderland-Zuid)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden