Uitreiking lintjes in kleinere kring

Uitreiking lintjes in kleinere kring

De jaarlijkse Lintjesregen is dit jaar anders dan andere jaren als gevolg van het coronavirus. Op 24 april bracht burgemeester Hans Beenakker veertien 14 Tielenaren telefonisch het heugelijke nieuws dat zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking van de onderscheidingen moest op dat moment nog op zich laten wachten.

Tiel - De Kanselarij der Nederlandse Orde heeft nu een datum bepaald waarop de onderscheidingen uitgereikt kunnen worden. Voor de bijeenkomsten gelden beperkende maatregelen. Daarom hebben we er voor gekozen niet één groot evenement te organiseren, maar de uitreiking in kleinere kring te organiseren.
Burgemeester Hans Beenakker reikt op vier momenten de versierselen uit:Donderdag 2 juli van 13.30 – 14.15 uur (mw. Van Groenestijn, mw. Steigerwald en dhr. Carron) Donderdag 2 juli van 16.30 – 17.15 uur (dhr. Oostendorp, dhr. Schadee, dhr. Van Oort en dhr. Dix)Vrijdag 3 juli van 10.00 – 10.45 uur (dhr. en mw. Nouwens en dhr. Meeter)Vrijdag 3 juli van 13.00 – 13.45 uur (dhr. Van Rhee, mw. Schimmel, mw. Roozenboom en dhr. De Rooij)
De uitreikingen zijn in de grote zaal van Cultuurcentrum Zinder, Rechtbankstraat 1, 4001 JR in Tiel.

Gedecoreerden

Naam: Riet van Groenestijn – Van het Hoofd (1944)
Verdiensten: Mevrouw Van Groenestijn is in de jaren 60 begonnen als vrijwilliger/corsobouwer bij Corsowagen Varik/Neerijnen. Daarna is zij mede-oprichter geweest van Stichting Corsowagen Tiel. En ook nu nog – 50 jaar later – is zij betrokken bij deze stichting en draagt zij als vrijwilliger haar steentje bij. 

Naam: Joke Steigerwald – Den Besten (1952)
Verdiensten: Mevrouw Steigerwald is al ruim 20 jaar actief als vrijwilliger bij Stichting Voedselbank Rivierenland. Zij is daar onder andere verantwoordelijk voor de algehele aansturing en organisatie, screent nieuwe klanten, verwerft fondsen en houdt toezicht op het uitdelen van pakketten en de voedselhygiëne. Ook helpt mevrouw al bijna 20 jaar bij de begeleiding van de avond vierdaagse, die georganiseerd wordt voor Wijkvereniging Passewaaij. 

Naam: Bartus Carron (1939)
Verdiensten: De heer Carron heeft zich vanaf 1975 tot heden ingezet voor Accordeon vereniging Accordeonette in Tiel. Hij zorgt onder andere voor de organisatie en het vastleggen van de boekingen en is actief als drummer en zanger. Ook is meneer altijd zeer betrokken bij het zoeken naar nieuwe leden en maakt hij ieder jaar een boekwerk met liedteksten, zodat de mensen tijdens de optredens kunnen meezingen. 

Naam: Piet Oostendorp (1950)
Verdiensten: Meneer Oostendorp is al ruim 15 jaar in diverse functies actief als vrijwilliger voor de Oranjevereniging en het 5 mei Comité Tiel. Verder verzorgt hij al 10 jaar bij Atletiek vereniging Astylos het onderhoud van de sportfaciliteiten. Ook is hij al ruim 40 jaar vrijwilliger bij stichting 4 Stromenland Tiel, waar meneer betrokken is bij de organisatie van het Fruitcorso.

Naam: Bart Schadee (1963)
Verdiensten: De heer Schadee is over een periode van ruim 15 jaar bij veel verschillende instanties als vrijwilliger actief (geweest). Hij is betrokken - in verschillende functies en activiteiten - bij de NH Kerk Wadenoijen en de Protestante gemeente Regio Tiel. Ook is hij actief geweest bij Basisschool De Waaijer en bij Stichting OPO-R. Verder verricht hij diverse werkzaamheden bij Oranjevereniging Wadenoijen. 


Naam:
Andre van Oort (1960)
Verdiensten: Eind jaren 70 werd meneer Van Oort lid van Muziekvereniging K.T.V.M. waar hij saxofoon speelde. Half jaren 80 werd hij leider van de Blaaskapel en dat is hij nu nog steeds. Hij organiseert de optredens en communiceert dit met de leden. Tevens is hij nauw betrokken bij de keuze van het muziekrepertoire en spendeert hij veel tijd aan het schrijven van de diverse muziekpartijen.

Naam: Maarten Dix (1955)
Verdiensten: Meneer Dix is vanaf de jaren 90 tot heden dienstencoördinator bij de EHBO vereniging Tiel. Verder is hij al ruim 15 jaar betrokken bij het organiseren van de collectes van Stichting Jantje Beton en de Hersenstichting in Tiel. Ook is meneer vanaf half jaren 90 ruim 20 jaar – in diverse bestuursfuncties – actief geweest bij de Reddingsbrigade Tiel.  

Naam: Louis Nouwens (1946)
Verdiensten: Net als zijn echtgenote is meneer Nouwens betrokken bij Stichting Dierenpark Tiel. Hij is een kleine 20 jaar voorzitter geweest van deze Stichting. Ook heeft hij – samen met zijn vrouw – altijd de dieren verzorgd. Op dit moment fungeert hij als adviseur voor het nieuwe bestuur, dat dankbaar gebruik maakt van zijn kennis en ervaring.         


Naam:
Marian Nouwens – Rommelaars (1950)
Verdiensten: Mevrouw Nouwens – Rommelaars is 20 jaar actief geweest als Secretaris en Penningmeester van stichting Dierenpark Tiel. In diezelfde periode was zij ook actief als dierenverzorgster. Vanaf 2012 tot heden is zij betrokken bij de Alzheimer Stichting Nederland. Hier treedt zij op als coördinator, organisator en wijkhoofd. In alle straten waar zo snel geen andere collectant voor te vinden is, gaat zij zelf met de collectebus rond. 

Naam: Hendrik Meeter (1947)
Verdiensten: De heer Meeter is al ruim 40 jaar – gedurende vele uren in de week – actief als vrijwilliger bij Rugby club De Scrumboks. Hij is niet alleen trainer/coach maar fungeert ook als materiaalman en is actief bij het onderhoud van de velden. Ook het kantinebeheer (bar- en keukenwerkzaamheden en schoonmaak) valt onder zijn verantwoordelijkheid. 

Naam: Will van Rhee (1950)
Verdiensten: De heer Van Rhee is al bijna 20 jaar actief als bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Vrienden van Suriname. Verder is de heer Van Rhee al ruim 20 jaar scheidsrechter voor jeugdwedstrijden bij voetbalvereniging Theole en organiseert hij bij deze vereniging ook jeugdtoernooien. Vanaf 2012 is meneer als Regent en secretaris betrokken bij Stichting Burgerweeshuis Tiel.


Naam: Corry Schimmel – Mazurel (1947)
Verdiensten: Mevrouw Schimmel heeft samen met haar echtgenoot over een periode van ruim 30 jaar meer dan 10 pleegkinderen opgevoed. Een groot deel van deze pleegkinderen is minder- tot zwakbegaafd. Verder is mevrouw al bijna 25 jaar vrijwilliger – bij diverse activiteiten zoals kooklessen en koffieochtenden – op basisschool De Cambier. Ook heeft zij geruime periode zitting gehad in de Ouderraad van deze school. 

Naam: Coby Roozenboom – Ketelaar (1954)
Verdiensten: Mevrouw Roozenboom - Ketelaar is eind jaren 80 actief geweest als vrijwilliger bij KTSM. Ook is zij tot op heden actief bij Verpleegtehuis Walstede. Zij bezoekt en begeleidt een dame zonder familie en is vrijwilliger op de gesloten afdeling voor dementerende ouderen. Ook is zij actief geweest bij het Dagactiviteitencentrum Passewaaij, het wijkcentrum Westroijen en bij de Vereniging voor Fibromyalgiepatiënten. 

Naam: Bert de Rooij (1962)
Verdiensten: De heer De Rooij is al 25 jaar voorzitter van Korfbalvereniging Tiel ’72. Hij is hier niet alleen voorzitterm maar treedt ook - al ruim 30 jaar - op als scheidsrechter en beoordelaar bij wedstrijden. Ook is meneer al ruim 20 jarig actief als voorzitter Federatie Tielse Sportverenigingen.

(gemeente Tiel)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden