Burgemeester gemeente Buren reikt versierselen lintjesregen uit

Burgemeester gemeente Buren reikt versierselen lintjesregen uit

Maurik - De Lintjesregen verliep dit jaar anders dan anders door de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus. Burgemeester J.A de Boer videobelde op 24 april jl. met acht Burenaren en twee Tielenaren om hen mede te delen dat zij allen door Zijne Majesteit de Koning zijn benoemd in de ridderorde. Op 3 juli 2020 mag de burgemeester de versierselen eindelijk overhandigen aan deze tien gedecoreerden. Wel met in achtneming van RIVM-richtlijnen op de gepaste 1,5 meter afstand. De uitreikingen vinden plaats bij de gedecoreerden thuis of op locatie.

Benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau is:

•        de heer G.J. (Bert) van Bennekom (79) uit Maurik
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn:

•        de heer J.G. (Jan) Zwezerijn (72 jaar) uit Ravenswaaij
•        de heer C.J. (Kees) van Koeveringe (71 jaar) uit Kerk-Avezaath
•        de heer J. (Hans) Stap (61 jaar) uit Buren•        mevrouw M.H.J. (Marijke) van Beurden-Merkens (58 jaar) uit Buurmalsen
•        de heer M.G. (Gé) van Malsen (69 jaar) uit Buren•        de heer M. (Rien) Vogelzang (64 jaar) uit Kerk-Avezaath
•        de heer W.J. (Wim) Hobé (76 jaar) uit Tiel*
•        mevrouw J. (Jannie) Hobé-van Dijk (75 jaar) uit Tiel*

Benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau is:
de heer G.J. (Bert) van Bennekom (79) uit Maurik
-        2001 – 2010. Vrijwilliger bij de Congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort (tevens bekend onder naam de Julia Stichting). Deze roomskatholieke kloostergemeenschap beheerde een drietal zorginstellingen met totaal 120 zorgplaatsen. Betrokkene was secretaris van de Julia Stichting ten behoeve van het Verzorgingshuis 'Maria ad Fontes' te Ootmarsum (2001-2007), secretaris van de Julia Stichting Mariënburg te Bussum (2001-2008) en secretaris van de Julia Stichting Agnietenhove te Amersfoort (2001-2010). Zijn deskundigheid lag op het terrein van de facilitaire dienstverlening en de algemene aansturing van de zorginstellingen. Verder was hij lid van enkele ad-hoc commissies ten behoeve van de voedingsdienst en de afbouw van de zorginstellingen. Zo was hij in de periode 2004-2006 lid van de ad-hoc commissie Toekomstig beheer Congregatie Zusters van Sint Jozef´ te Amersfoort. In de periode 2008-2010 nam hij daarnaast de directeursfunctie van het verzorgingstehuis Mariënburg te Bussum waar.-        2004 – heden. Vrijwilliger bij en lid van de Raad van Toezicht (2006-heden) van de Stichting Therapeutische Zorginstelling 'De Oase' te Follega. Dit is een AWBZ-zorginstelling voor de opvang en (woon)begeleiding van kinderen en jongeren met een beperking. Hij adviseert de zorgboerderij en zorgde er mede voor dat ondanks de bezuiniging in 2015 de zorginstelling open kon blijven. Hij houdt zich o.a. bezig met de vergunningen en subsidievraagstukken. Door zijn inzet ontstonden er o.a. gezellige woonkamers en professionele keukens. Hiervoor was hij actief in de fondsenwerving. -        2007 - heden Vrijwilliger bij en medeoprichter, bestuurslid (2007-2009) en voorzitter (2009-2013) van de Coöperatie Landgoed Kerkendel (beter bekend als 'Chaletpark Landgoed Kerkendel') te Kootwijk. Deze coöperatieve vereniging is opgericht na de afstoting van het vakantiepark door Droomparken (thans Topparken). Betrokkene was daarna lid (2013-2015) en voorzitter (2015- 20180 en thans nog lid van de Technische Commissie. Sinds 2009 is hij ook lid van de Activiteitencommissie en AED-helper. Hij adviseerde o.a. over grote infrastructurele veranderingen in de gas-, water- en elektroleidingen. Mede onder zijn leiding werden de verbouwing van de wellness en de fitnessruimte gerealiseerd. Hij vroeg offertes op, voerde overleggen met het bestuur alsmede met de bewoners. Samen met zijn echtgenote organiseert hij sinds 2009 de jaarlijkse Groendag waarbij bewoners helpen in de groenvoorziening rondom het vakantiepark. Hierbij vervult betrokkene een coördinerende rol..-        2011 – heden. Lid van de Congregatie Raad (adviescommissie) van de Regio Mill Hill missionarissen in Oosterbeek. Deze commissie van het bestuur van de Regio Mill Hill adviseert over het beleid van Kloosterverzorgingshuis 'Huize Vrijland'. -        2012 - heden vrijwilliger bij de R.K. Heilige Geestkapel te Assel. Hij is lid van het pastorale team en actief als lector bij schriftlezingen en voorbeden. Verder zet hij zich in voor de vergroting van de sociale cohesie van de geloofsgemeenschap, verzorgt hij de bloemen en helpt hij bij koffieschenken. Dit ondanks dat betrokkene en zijn echtgenote inmiddels zijn verhuisd naar Maurik (uit Utrecht) wordt de afstand afgelegd.


Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn:
De heer J.G. (Jan) Zwezerijn (72 jaar) uit Ravenswaaij
-        1987 – heden. Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Ravenswaaij. Hij fungeert als ouderling/kerkvoogd (1987-heden) en als scriba (2018-heden). Daarnaast was hij lid van de beroepingscommissie. Ook verzorgt hij de financiële administratie en mede het onderhoud van de kerk en andere goederen. -        1999 – heden. Bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Dorpshuis de Rozenhoek te Ravenswaaij en secretaris van "De Vrienden van de Rozenhoek". Hij onderhoudt het contact met de gemeente, draait horecadiensten en verricht onderhoudswerkzaamheden.-        2009 – heden. Was plaatsvervangend lid van de centrale cliëntenraad van de Zorgcentra De Betuwe te Culemborg. En sinds 2009 lid van de cliëntenraad van de locatie Oranjehof. -        2011 – heden. Vrijwilliger (chauffeur) bij Buurtbusvereniging Maurik. Betrokkene fungeert als chauffeur.
De heer C.J. (Kees) van Koeveringe (71 jaar) uit Kerk-Avezaath
-        Ca 1975 – heden. Vrijwilliger bij en secretaris (1995-2010) van de Korfbalvereniging '72 te Tiel (280 leden). Hij fungeerde/fungeert als trainer, coach, voorzitter van de technische commissie, wedstrijdsecretaris en KNKV-scheidsrechter. Daarnaast draagt hij zorg voor de tweewekelijkse nieuwsbrief, organiseert hij mede de oefenwedstrijden voor de junioren en senioren en beheert hij de Tiel '72 Korfbal TV. -        1988 – heden. Vrijwilliger bij de Tennisclub LTC Kellendonck te Kerk-Avezaath. Hij maakt jaarlijks de baan in orde, fungeert als huisfotograaf bij de toernooien en verzorgt regelmatig de bardiensten.-        1992 – heden. Vrijwilliger bij toneelverenigingen Stichting ZO, Idem Dito, Elstars Muziek Theater en Stichting Stallure te Tiel en BurenToenTheater. Hij bouwt mede de decors voor diverse voorstellingen. Daarnaast fungeert hij vaak als toneelmeester tijdens de voorstellingen..-        2012 – heden. Vrijwilliger bij de Stichting 4WDCARE te Andelst. Deze stichting verzorgt humanitaire hulptransporten naar Bosnië. Hij begeleidde mede zeven transporten. Hij werkte mee aan de bouw van een sociale ruimte, waarin de hulpgoederen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gereed worden gemaakt voor transport. Daarnaast bouwt hij goederen zoals keukenblokken om, begeleidt hij statushouders bij het repareren van fietsen, werft fondsen en fungeert als relatieadviseur tussen het bestuur en de vrijwilligers.-        Mantelzorger. Fungeert als mantelzorger/ondersteuner voor zijn zus die begeleidt woont.
De heer J. (Hans) Stap (61 jaar) uit Buren
-        1970 – heden. Vrijwilliger en sinds 1995 bestuurslid (vicevoorzitter) van Corsoclub Buren. Dit jaar 25 jaar bestuurslid. Hij speelt een grote rol bij de totstandkoming van de wagen en fungeert als chef werkplaats en coördinator van de plakploeg.-        2016 – heden. Vrijwilliger bij Zorgcentra De Betuwe, locatie Oranjehof in Buren. De heer Stap helpt elk weekend bij de middagmaaltijden en ondersteunt bij de diverse activiteiten. Hij gaat als begeleider mee op de jaarlijkse boottocht van een week.
mevrouw M.H.J. (Marijke) van Beurden-Merkens (58 jaar) uit Buurmalsen
-        1993 – heden. Vrijwilliger bij en al vele jaren bestuurslid (secretaris/penningmeester en thans voorzitter) van de Hondensport Vereniging Tiel (HSV-Tiel) Zij draagt zorg voor de communicatie en de werving van sponsoren. Daarnaast organiseert zij mede de activiteiten en de ziekenbezoeken. Tevens draagt zij zorg voor de schoonmaak en de bardiensten. -        1993 – heden. vrijwilliger bij de R.K. Gregoriuskerk te Buren. Zij draagt zorg voor de schoonmaak en ondersteunt bij de jaarlijkse feestmarkt.-        2008 - heden vrijwilliger bij het fruitcorso de Stichting Corsowagen Buurmalsen-Tricht Betrokkene is vaak medeontwerper en bouwt mee aan de corsowagens. Ze coördineert de vrijwilligers, draagt zorg voor de werving van sponsoren en koopt het materiaal in -        Overige activiteiten: Daarnaast draagt zij zorg voor de garderobe tijdens evenementen, zoals de Koningsweek te Est.

de heer M.G. (Gé) van Malsen (69 jaar) uit Buren
-        Ca 1967 – 1975. Vrijwilliger bij de voetbalvereniging Buren. Betrokkene fungeerde als bestuurslid voor de jeugd, scheidsrechter en jeugdtrainer.-        1978 – 2002. vrijwilliger bij en voorzitter (1978-1989) van de volleybalvereniging GO'97 te Buren (voorheen ONA). Hij fungeerde als trainer en scheidsrechter (regionaal en op districtsniveau) en organiseerde mede de toernooien. Ook zette hij zich in de jaren ’70-’80 in voor het werven van scheidsrechters bij MaWeBe (Maas West Betuwe) -        1988 – heden. Vrijwilliger bij en voorzitter (1994-2004, 2015-heden) van de Tennisvereniging Buren. Hij bouwde mede tweemaal het clubhuis op na een brand, realiseerde mede een vierde baan, een minibaan en een oefenkooi en zette zich in voor het verduurzamen van het terrein. Daarnaast is hij lid van de parkcommissie en verricht klein onderhoud. -        2013 – 2017. Penningmeester van de Stichting Buren bij Kaarslicht. Betrokkene organiseerde mede het jaarlijkse evenement waarbij de stad uitsluitend door kaarslicht werd verlicht.-        2017 – heden. Penningmeester van en vrijwilliger bij de Oranjevereniging Oranje en Buren. Betrokkene organiseert mede de activiteiten op Koningsdag, Bevrijdingsdag en Dodenherdenking. -        2017 - heden vrijwilliger bij de Molen De Prins Van Oranje te Buren. Betrokkene bemant de winkel, geeft rondleidingen, organiseert mede de activiteiten zoals markten en ondersteunde bij de verbouwing.-        2019. Vrijwilliger bij 4WDCare. Ging in 2019 mee naar Bosnië, met een transport va hulpgoederen en aldaar klussen aan woningen van zeer arme gezinnen.
mevrouw C.A.H. (Corry) Schefferlie-Zwezerijn (78 jaar) uit Zoelen
-        1994 – 2018. Vrijwilliger bij de Corsoclub Zoelen.. Ze bouwde als ‘plakker’ mee aan de corsowagens en hielp ook enkele jaren bij de catering. -        1994 – heden. Vrijwilliger bij de Stichting Zorgcentra Rivierenland in Tiel, in achtereenvolgens de locaties Vrijthof (1994-2011) en locatie Westerhof (2011-heden). Ze ondersteunt het welzijn van de bewoners met allerlei activiteiten, onder meer door twee keer per week voor hen te koken en ze helpt daar waar nodig. -        2000 – heden. Vrijwilliger bij de Voetbalvereniging SCZ Zoelen. Ze draait bardiensten, zet dagelijks koffie voor vrijwilligers, wast de kleding van meerdere seniorenteams en houdt de kantine en de kleedkamers schoon. Ze is bovendien altijd beschikbaar als er iemand nodig is op het sportcomplex. -        2011-heden. Vrijwilliger (collectant) voor de Hartstichting
de heer M. (Rien) Vogelzang (64 jaar) uit Kerk-Avezaath
-        1965 – 2019. Vrijwilliger bij de Stichting Corsowagen Kerk-Avezaath. Hij droeg bij aan de bouw van de wagen voor de jaarlijkse deelname aan het Fruitcorso te Tiel. Hij was de spil van de organisatie, hij verrichtte het constructiewerk, bestelde de producten en plakte de groenten, de zaden en het fruit. Na de bouw van de laatste corsowagen in 2019 is besloten niet meer deel te nemen aan het Fruitcorso als gevolg van het gebrek aan nieuwe vrijwilligers (de vergrijzing). -        1980 – 1995. Toneelspeler bij het jaarlijkse toneelstuk van de Oranjevereniging Kerk-Avezaath. Toonde uw maatschappelijke betrokkenheid om met veel inzet een script uit het hoofd te leren om het publiek een geweldige avond te bezorgen. -        1986 – heden. Vrijwilliger in de straat Ottenhofstat te Kerk-Avezaath. Hij draagt de zorg voor de straatversiering, organiseert buurtbijeenkomsten en helpt in de speeltuin Het Luttertje.-        1995 – 2009. Vrijwilliger bij de Voetbalvereniging De Teisterbanders te Kerk-Avezaath. Betrokkene fungeerde als scheidsrechter en trainer. Daarnaast droeg hij bij aan het onderhoud van de gebouwen. -        1995 – 2015. Vrijwilliger bij het jaarlijkse Lentefeest te Kerk-Avezaath. Betrokkene verrichtte diverse werkzaamheden, zoals de opbouw en inrichting van de feesttent en het draaien van bardiensten.
Het echtpaar W.J. (Wim) Hobé en mevrouw J. (Jannie) Hobé- van Dijk uit Tiel**Omdat de activiteiten waarvoor het echtpaar de heer en mevrouw Hobé zijn onderscheiden, in de gemeente Buren plaatsvinden, vindt op verzoek de uitreiking plaats door de burgemeester van Buren.
de heer W.J. (Wim) Hobé (76 jaar) uit Tiel* (uitreiking in gemeente Buren)
-        1979 – 2020. Vrijwilliger bij de Stichting Corsowagen Kerk-Avezaath. Hij droeg bij aan de bouw van de wagen voor de jaarlijkse deelname aan het Fruitcorso te Tiel. Daarnaast zette hij zich in voor de sponsorwerving, verzorgde de horeca en stond bezoekers te woord tijdens de tentoonstelling. Na de bouw van de laatste corsowagen in 2019 is besloten niet meer deel te nemen aan het Fruitcorso als gevolg van het gebrek aan nieuwe vrijwilligers (vergrijzing).-        1994 – 2007. Vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Teisterbanders te Kerk-Avezaath. Hij fungeerde als scheidsrechter en trainer. -        1997 – heden. Vrijwilliger bij het jaarlijkse Lentefeest te Avezaath. Betrokkene zet zich in voor de horeca (barman) Groot vrijwilligershart, samen met zijn echtgenote J. Hobé-van Dijk (zie gedecoreerde hieronder)
mevrouw J (Jannie) Hobé-van Dijk (75 jaar) uit Tiel*(uitreiking in gemeente Buren*)
-        1979 – 2020. Vrijwilliger bij en bestuurslid van (gedurende tien jaar) van de Stichting Corsowagen Kerk-Avezaath. Ze droeg bij aan de bouw van de wagen voor de jaarlijkse deelname aan het Fruitcorso te Tiel. Zij hielp mee aan het ontwerp en plakte de bonen, zaden en verse producten. Daarnaast organiseerde zij mede het eindfeest. En ze informeert bezoekers bij de tentoonstelling. Na de bouw van de laatste corsowagen in 2019 is besloten niet meer deel te nemen aan het Fruitcorso als gevolg van het gebrek aan nieuwe vrijwilligers (vergrijzing)-        Jarenlang. Daarnaast verrichtte zij jarenlang hand-en-spandiensten bij de voetbalvereniging De Teisterbanders in Kerk-Avezaath. -        Jarenlang Vrijwilliger bij het jaarlijkse Lentefeest te Kerk-Avezaath Groot vrijwilligershart, samen met haar echtgenoot W.J. (Wim) Hobé (zie gedecoreerde hierboven)Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden