Besluiten college gemeente Tiel

Besluiten college gemeente Tiel

Tiel - Uit de collegevergadering (7 juli)

Invoering e-loket parkeren

We willen onze elektronische dienstverlening voor inwoners en bedrijven uitbreiden met de aanvraag van een parkeervergunning (e-loket). De papieren vergunning en de kraskaart verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt de digitale vergunning. Om dit technisch mogelijk te maken, is een aantal beleidswijzigingen nodig. Dat gaat over de blanco vergunningen, de zone binnenstad, bezoekersregeling en de wachtlijsten.

Het college heeft het ‘Uitvoeringsbesluit parkeren Tiel 2021’ vastgesteld. Zo kan de uitgifte van parkeervergunningen voor het jaar 2021 (en daarna) via het e-loket worden gerealiseerd. Dit heeft de volgende voordelen:

 • De vergunning kan eenvoudig en 24/7 vanuit huis worden aangevraagd/verlengd (via DigiD) en worden betaald (via IDeal).
 • De vergunning wordt direct en 24/7 toegekend, er is dus geen wachttijd meer. Dat betekent dat de vergunning ook ’s avonds, in de weekenden en op feestdagen wordt uitgegeven.
 • Het aanmelden van bezoek gaat digitaal.
 • Geen risico meer op verlies, diefstal en/of niet goed zichtbaar zijn van de vergunning.
 • Er komt één zone binnenstad, waardoor er in de binnenstad ruimere parkeermogelijkheden zijn.
 • Bij een autoluwe binnenstad: de digitale vergunning maakt het voor bedrijven en inwoners eenvoudig om toegang te krijgen tot de binnenstad.
 • Efficiëntie in de organisatie wordt verbeterd, zoals betere/eenvoudigere handhaving, lagere structurele kosten en efficiënte/snelle afhandeling uitgifte.

De commissie Ruimte ontvangt een informatienota.

Subsidie stichting Tiel speelt

De gemeente draagt het beheer en onderhoud van speelplekken over aan speeltuinwerkgroepen. Zij krijgen subsidie om de speelplekken te beheren en onderhouden. De raad heeft hiervoor jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld. Om niet elke speeltuinwerkgroep te belasten met de financiële kant, is een stichting opgesteld die dit geld beheert: de stichting Tiel speelt. De eerste vijf speelplekken zijn overgedragen aan de bewoners. We verwachten dit jaar nog 10 speelplekken over te dragen. In 2021 zijn 40 speelplekken overgedragen en vanaf 2022 60 speelplekken. De stichting heeft dus niet gelijk het volledige bedrag nodig. Daarom is de subsidie vastgesteld op € 30.000 in 2020, € 50.000 in 2021 en € 100.000 vanaf 2022. De raad ontvangt een informatienota.

Overige besluiten

 • De fractie van D66 ontvangt antwoorden op de art. 41 vragen over de warmte-koude opslag Passewaaij buurt 7.
 • Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2019 van de cliëntenraad Participatiewet Tiel. Ook heeft het college ingestemd met de jaarrekening 2019 en de begroting voor 2021. De cliëntenraad krijgt voor 2021 een financieel budget van € 2.645,-. De commissie Samenleving ontvangt een informatienota.
 • Vanaf 15 juli kunnen er weer fysieke hoorzittingen plaatsvinden van de bezwaren- en klachtencommissie.
 • Als centrumgemeente ontvangt Tiel de decentralisatie-uitkering 2020-2023 voor de versterking van de arbeidsmarktregio. Deze uitkering wordt overgemaakt naar de Regio Rivierenland, omdat daar de ambtelijke ondersteuning van de regiefunctie is ondergebracht.
 • Het college heeft ingestemd met de wijzigingen van de jaarstukken 2019. De opmerkingen van de accountant zijn verwerkt. Dit zijn vooral technische aanpassingen. De commissie Beleidscyclus ontvangt een informatienota.


Publieke optredens

Wanneer

Wat

Wie

Maandag 13 juli 12.30 uur

Ondertekening Regiodeal

Burgemeester Beenakker en wethouder Brink

In het kader van de coronacrisis hebben burgemeester en wethouders regelmatig contact met verschillende inwoners en organisaties. Hierover posten zij berichten op sociale media via hun eigen accounts en/of via de gemeentelijke accounts. Volg daarvoor gemeente Tiel op Facebook en @gemTiel op Twitter.

(Bron: gemeente Tiel)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden