Twee weekendafsluitingen aan de N833

Twee weekendafsluitingen aan de N833

Twee weekendafsluitingen aan de N833 Rijksstraatweg in Culemborg.

Culemborg - Provincie Gelderland werkt aan de herinrichting van de N833 Rijksstraatweg om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het autoverkeer wordt gescheiden van het (brom)fietsverkeer door de aanleg van het vrij liggend fietspad in twee richtingen. Om het nieuwe fietspad te kunnen realiseren, wordt aan de westzijde van de N833 de huidige watergang verlegd en de weg aangepast. Tijdens de weekenden van 11 en 12 juli en 18 en 19 juli starten de werkzaamheden. In beide weekenden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. We leiden het verkeer om via borden. 

Werkzaamheden
Aannemer Van Spijker Infrabouw en Dostal Wegenbouw voeren de werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Gelderland. Van Spijker Infrabouw voert de werkzaamheden aan de brug van de Rijksstraatweg ter hoogte van de Zeedijk uit. Dostal Wegenbouw is verantwoordelijk voor de wegverbreding, het vergraven van de watergangen en het aanbrengen van het vrijliggende fietspad.

Weekendafsluiting
Van zaterdag 11 juli 7:00 uur tot zondag 12 juli 17:00 uur is de Rijksstraatweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Datzelfde geldt voor het weekend van 18 en 19 juli. In beide weekenden leiden we gemotoriseerd verkeer en fietsers om via borden. Tijdens deze weekenden plaatst Dostal barriers tussen de rijbaan en het fietspad. Zo kunnen fietsers tijdens de uitvoering van de overige werkzaamheden op een veilige manier via de N833 tussen Culemborg en Buurmalsen blijven fietsen. Tijdelijk brengen we dan de maximaal snelheid van het gemotoriseerd verkeer omlaag naar 50 km per uur.

Bomen
Tijdens de eerste weekendafsluiting verwijderen we 124 bomen langs de Rijksstraatweg om de aanleg van het vrijliggend fietspad mogelijk te maken. Dit zijn bijna allemaal essenbomen die gemiddeld 30 jaar oud zijn. Deze kap is noodzakelijk om kabels en leidingen naar het nieuwe tracé te verplaatsen plaatsen en aansluitend het fietspad aan te leggen. Door alle kabels en leidingen te verplaatsen ontstaat ook voldoende ruimte voor de aanplant van nieuwe bomen. We compenseren minimaal 124 bomen en kiezen voor ecologisch waardevollere bomen die niet gevoelig zijn voor ziektes of plaagdieren. Voor het kappen van de bomen heeft provincie Gelderland in 2019 een kapvergunning gekregen.

Herinrichting N833
De nieuwe weg heeft een breedte van 7 meter. Aanliggende fietsstroken vervallen en de toplaag van de weg vervangen we. Er komen ook twee nieuwe bruggen ter hoogte van de Zeedijk over De Meer. Een voor gemotoriseerde verkeer en voor (brom)fietsers.

Meer informatie 
Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op https://www.gelderland.nl/N833. Actuele afsluitingen en omleidingsroutes staan op www.bereikbaargelderland.nl.

(Bron: provincie Gelderland)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden