Aanpak identiteitsfraude

Aanpak identiteitsfraude

Tiel - Uit de collegevergadering van de gemeente Tiel (dinsdag 14 juli).

Aanpak identiteitsfraude

Identiteitsfraude is een groot landelijk maatschappelijk probleem. De medewerkers van Burgerzaken hebben een belangrijke rol in het voorkomen van identiteitsfraude. Deze medewerkers moeten steeds volledig in staat zijn om deze taak voor 100% goed uit te voeren. We hebben daarom geïnvesteerd in hulpmiddelen, opleidingen en samenwerking om fraude tegen te gaan:

 • Bij de controle van identiteitsdocumenten en buitenlandse brondocumenten maken we gebruik van een paspoort- en brondocumentenscanner.
 • Voor een heterdaadsituatie gebruiken we een werkinstructie die bij alle medewerkers bekend is.
 • Medewerkers van de teams Publiekszaken en Ontvangst hebben een awareness-training gevolgd bij de Koninklijke Marechaussee.
 • Medewerkers van Burgerzaken hebben extra opleidingen gevolgd om technisch en tactisch onderzoek te doen naar iemands identiteit.

Harde cijfers over hoe vaak identiteitsfraude voorkomt en hoeveel dat de samenleving kost, zijn niet gemakkelijk te geven. Gelukkig hebben we in Tiel (nog) geen gevallen van identiteitsfraude vastgesteld. Uit landelijk onderzoek blijkt dat het aantal meldingen van identiteitsfraude stijgt en dat de financiële schade in de miljoenen loopt. Daarom moeten we blijven investeren in opleidingen van medewerkers. Commissie Bestuur ontvangt een informatienota.

Overige besluiten

 • Het college heeft een beslissing op een bezwaarschrift genomen (De Eng 35, Kapel Avezaath). Het college heeft het advies van de bezwarencommissie overgenomen. Ook is besloten om niet handhavend op te treden, omdat:
 • Het bestemmingsplan in werking is getreden. Daarmee is de illegale situatie ten einde.
 • De ingediende melding op basis van het Activiteitenbesluit voldoet aan de gestelde wettelijke eisen.
 • Verkeer: Er zijn geen overtredingen geconstateerd.
 • De jaarlijkse subsidie uit het Ondernemersfonds toe te kennen aan Stichting Ondernemersfonds Tiel. Dit gebeurt onder de voorwaarden uit het Convenant Subsidieverstrekking Ondernemersfonds Tiel.
 • Het college heeft besloten te starten met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de raamovereenkomsten Huishoudelijke Ondersteuning (Wmo). Commissie Samenleving ontvangt een informatienota.
 • Door voorwaarden voor cofinanciering van de Johan Cruyff Foundation, heeft het college besloten af te wijken van het lokale Inkoopbeleid voor de levering en renovatie van het Cruyff Court Tiel.
 • Het college heeft het wervingsprofiel voor een nieuwe gemeentesecretaris vastgesteld.
 • Het college heeft besloten om de geïnde reclamegelden van de warenmarkt over te maken naar Stichting Markt Tiel. Door de marktkooplieden rechtstreeks de beschikking te geven over de reclamegelden, kunnen zij zelf, snel en gerichter inspelen op de consument.

Bron: gemeente Tiel

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden