Logo zakengidstiel.nl


Onder de vele toehoorders was Wethouder van Tiel de heer Laurens Verspuij. Hij is voorzitter van de AVRI en ODR.
Onder de vele toehoorders was Wethouder van Tiel de heer Laurens Verspuij. Hij is voorzitter van de AVRI en ODR. (Foto: Cees Hoogteyling)

Nieuwe gemeente: grote onrust ontstaan bij medewerkers AVRI

  Politiek

Maandagavond kwamen de verbonden partijen West Betuwe Beraad bijeen om te discussiëren over wat de nieuwe gemeente straks zelf zal gaan uitvoeren, wat ze samen blijven doen met andere gemeenten en wat laten doen. De gevormde Stuurgroep West Betuwe, is namens de drie colleges de bestuurlijke regisseur van het plan van aanpak.

Asperen - Het moest een eerste oriënterende discussie avond worden. De raadszaal van de gemeente Lingewaal op het gemeentehuis in Asperen, was niet groot genoeg. De huidige gemeenten hebben een aantal diensten uitbesteed of doen dat in samenwerking met de regio of andere gemeenten in het Rivierengebied. Hoe daarmee na 1 januari 2019, als de herindeling wordt gerealiseerd moet worden omgegaan, daarover wordt nu van gedachten gewisseld.

Grote onrust

Wethouder Ton van Maanen van Geldermalsen: "De stuurgroep, heeft voor deze avond een cluster gemaakt waarin opgenomen ODR (Omgevingsdienst Rivierenland), de AVRI ( afvalverwerking Rivierenland) en BWB ( Bedrijfsvoeringorganisatie). De voorstellen zijn tot stand gekomen in overleg met ambtelijke deskundigen. Het zijn voorstellen, waar de afzonderlijke raden een besluit over moeten nemen." Voorafgaande aan de vergadering, geleid door burgemeester Loes van Ruijven van Lingewaal, werd ingesproken door de heer De Vries, directeur AVRI. "Er is nog geen overleg geweest met ons, laten we dat doen alvorens besluiten te nemen en in overleg gaan als goede vrienden." Bij medewerkers van de AVRI, is grote onrust ontstaan over wat er met hen gaat gebeuren. Inspreekster mevrouw Timmermans, namens de algemene ondernemingsraad: "De plannen zijn niet goed onderbouwd. Nauwelijks rekening gehouden met het personeel en de financiële gevolgen."
Van Maanen; "De AVRI verzorgt alleen voor Neerijnen de groenvoorziening. Geldermalsen en Lingewaal doen dat zelf en besteden zaken uit bij de AVRI. De nieuwe gemeente zou zelf de groenvoorziening willen gaan doen. Zaken bij de ODR worden opgesplitst en BWB in eigen hand."
De raadsleden hadden geen goed woord voor de plannen. Sten Nouwens (VVD-Neerijnen) Jos van Maanen (SGP-Neerijnen) of Ed Goosens (Dorpsbelang Geldermalsen), zij zongen in koor: " We nemen wel beslissingen voor de toekomst, er is op geen enkele wijze 'n financiële, personele en fiscale onderbouwing. We willen weten wat de financiële gevolgen zijn. Helderheid over het personeel." "Broedelet (VVD): "We horen niet anders als, wordt uitgezocht, u hoort van ons en we horen niets."

Meer berichten

Shopbox